Na posiedzeniu rządu ma zostać rozpatrzony projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez organizacje partnerów społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest to pierwsza wspólna inicjatywa legislacyjna strony pracodawców i pracowników przygotowana na gruncie nowej ustawy.

wtorek, 17 styczeń 2017 12:24

Nowa ulga inwestycyjna dla firm

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Takie rozwiązanie przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów.

poniedziałek, 16 styczeń 2017 12:20

Jak szukać pracy

Jak pokazują badania, za nową pracą rozgląda się ponad połowa specjalistów aktywnych na rynku pracy. Problem w tym, że bardzo często poświęcają na to stanowczo zbyt mało czasu.

niedziela, 15 styczeń 2017 12:14

Polki chętne do emigracji

Badania Promedica24 Insight pokazały, że na emigrację zdecydowałoby się aż dwie trzecie ankietowanych kobiet. W największym stopniu skłaniają ich do tego kwestie ekonomiczne, które wskazało 36 proc. z nich.

Bezrobocie w listopadzie 2016 roku w Polsce wyniosło 6 proc., wobec 6,1 proc. w październiku - podaje Eurostat. W listopadzie 2015 r. wskaźnik ten wynosił 7,1 proc.

piątek, 13 styczeń 2017 12:02

Jak rozpocznie się 2017 r. na rynku pracy

Prognozy dla rynku pracy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczne, choć w deklaracjach przedsiębiorców odczuwane jest spowolnienie gospodarki. 85% firm deklaruje chęć zatrudniania lub stabilizację w dotychczasowej liczbie etatów, a dodatnie prognozy odnotowano w 6 z 10 sektorach oraz w 5 z 6 badanych regionach kraju.

czwartek, 12 styczeń 2017 12:55

Ponad 229 tys. mniej bezrobotnych w 2016

W  2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229,7 tys. osób (o 14,7 proc.). Tempo spadku było silniejsze niż w 2015 r. (14,3 proc.). W całym 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,5 mln wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To najwyższa liczba ofert pracy jakimi dysponowały urzędy pracy od 1993 r.  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2016 roku 8,3 proc. i w porównaniu do listopada wzrosła o  0,1 punktu procentowego.

środa, 11 styczeń 2017 12:50

Solidny koniec roku na polskim rynku pracy

Jak wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w grudniu 2016 r. na poziomie 8,3 proc.

„Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników nie jest wyłącznie instrumentem dotyczącym rynku wewnętrznego, lecz także narzędziem służącym ochronie pracowników”. Podczas ostatniej sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przyjęto stanowisko w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – napisał portal NSZZ Solidarność.

poniedziałek, 09 styczeń 2017 12:03

Pracodawcy w Polsce umiarkowanie optymistyczni

Wszyscy uczestnicy badania przeprowadzonego przez jedną z międzynarodowych agencji pracy odpowiedzieli na pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku stycznia do końca marca 2017 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”

Strona 1 z 95

Zamów newsletter

7 dni gospodarka PAP

300x250nr14

VI edycja Konkursu

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

tow

Na górę