poniedziałek, 10 lipiec 2017 12:33

Indywidualne dane podatkowe podatników CIT do publikacji

Napisał
Indywidualne dane podatkowe podatników CIT do publikacji fot. sxc.hu

Projekt nowelizacji ustawy o CIT z 26 czerwca 2017 r. zakłada coroczne publikowanie przez ministra finansów indywidualnych danych podatkowych podatników CIT.

Mają oni pochodzić z grupy wykazujących najwyższe przychody oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych (PGK) – informuje firma doradcza PwC. Projekt ustawy nowelizującej wprowadza do ustawy o CIT art. 27b, przewidujący publikowanie przez MFP indywidualnych danych podatkowych dotyczących: a) 4.500 podatników o najwyższych przychodach, z wyłączeniem PGK, b) wszystkich PGK bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Indywidualne dane podatkowe, które mają być publikowane przez MFP, obejmują informacje dotyczące wysokości:

  1. osiągniętych przychodów,
  2. poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  3. osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
  4. podstawy opodatkowania,
  5. kwoty należnego podatku,

a także dane dotyczące: 6. NIP podatnika,7. roku podatkowego. Dodatkowo, publikowana informacja, może zostać poszerzona o dane dotyczące 8. efektywnej stopy podatkowej.

Dane te, mają być publikowane corocznie, w terminie do 30 września roku następującego po zakończeniu roku podatkowego danego podatnika, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać upublicznione. A zatem, przykładowo, dane podatnika, dla którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za rok podatkowy 2017, który zobowiązany jest do złożenia deklaracji CIT-8 do końca marca 2018 r., będą podawane do wiadomości publicznej najpóźniej z końcem września 2018 r., według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Według PwC, wprowadzane nowelizacją ustawy o CIT rozwiązanie, jest kolejną - obok JPK, poszerzonego obowiązku dokumentacyjnego TP, proponowanego mechanizmu split payment czy planowanego Centralnego Rejestru Faktur - zmianą, dążącą do większej transparentności podatkowej.

Pewne wątpliwości może budzić ujawnienie indywidualnych danych podatkowych w kontekście obowiązującej tajemnicy skarbowej. Jak dotąd, dane te objęte są tajemnicą skarbową i stanowią wyłącznie element relacji pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym. Powyższe ma ulec zmianie, gdyż zgodnie z projektowym brzmieniem art. 27b ust. 5 ustawy o CIT, podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Aktualnie projekt nowelizacji znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę