piątek, 04 sierpień 2017 12:55

Niskie bezrobocie potwierdza zmiany na rynku pracy

Napisał
Niskie bezrobocie potwierdza zmiany na rynku pracy fot. sxc.hu

GUS opublikował Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w I półroczu 2017 r., z której wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. było wyższe niż przed rokiem o 4,3%. Stopa bezrobocia spadła do 7,1% w końcu czerwca br.

Z kolei przeciętne miesięczne nominalne i realne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu br. wzrosły w skali roku; w drugim kwartale br. szybciej niż w pierwszym. Natomiast nominalne emerytury i renty w obu systemach w I półroczu br. rosły wolniej niż płace w sektorze przedsiębiorstw. Siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych nie zmieniła się w porównaniu z I półroczem ub. roku, a rolników indywidualnych – obniżyła się.

Zdaniem eksperta Work Service kolejne rekordowe poziomy bezrobocia pokazują, że nasz rynek przez kilka ostatnich lat przeszedł diametralną przemianę. Kwestią miesięcy jest bowiem jednocyfrowe bezrobocie we wszystkich województwach.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bez pracy jest 1,152 mln Polaków. Na przestrzeni ostatniego roku odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych o 241 tys.

- Już wkrótce liczbę Polaków bez pracy będziemy mogli liczyć w setkach tysiący, a nie w milionach, co będzie absolutnym rekordem dla naszej gospodarki. Tempo spadku jest znacznie powyżej oczekiwań rynkowych oraz budżetowych. Ministerstwo Finansów zakładało w ustawie na 2017 rok, że w grudniu bezrobocie spadnie do poziomu 8%. W założeniach do budżetu na 2018 zapisano, że za 5 miesięcy bez pracy będzie 7,2%. Ten wynik przekroczono już w połowie roku. Patrząc na dzisiejszą koniunkturę oraz na popyt na pracowników, który potwierdza niemal 120 tys. ofert złożonych w urzędach pracy, można przypuszczać, że jeszcze w tym kwartale osiągniemy poziom poniżej 7% - komentuje Andrzej Kubisiak, Dyrektor Zespołu Analiz w Work Service S.A.

- To, co na pewno cieszy to coraz wyraźniejsza poprawa sytuacji na rynku pracy na wschodzie kraju. W tej chwili tylko w 3 województwach stopa bezrobocia jest dwucyfrowa. Wydaje się, że kwestią czasu jest sytuacja, że we wszystkich 16 będzie jednocyfrowe. Należy także pamiętać, że dalszym hamulcem do znaczących spadków bezrobocia jest coraz większy problem z dostępem do pracowników, który w październiku spotęguje przejście na emeryturę kilkuset tysięcy osób, które po obniżeniu wieku uzyskają prawo do świadczeń. Rynek odczuje to tym boleśniej, że wciąż kurczy się liczba osób w wieku produkcyjnym i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że w 2060 roku na jednego emeryta będą pracowały 2 osoby wobec 4 obecnie. To oznacza zarówno mniejsze świadczenia, jak i ogromne problemy pracodawców – dodaje Kubisiak.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę