wtorek, 08 sierpień 2017 12:33

NBP: w I kw. 2017 r. wzrost nominalnych wynagrodzeń powoli przyspieszał

Napisał
NBP: w I kw. 2017 r. wzrost nominalnych wynagrodzeń powoli przyspieszał fot. sxc.hu

W I kwartale 2017 r. wyraźnie wzrosła liczba osób pracujących, jak również przeciętna liczba przepracowanych godzin. Jednocześnie, stopa bezrobocia obniżyła się do rekordowo niskiego poziomu. Podaż pracy nieznacznie spadła z powodu negatywnego wpływu czynników demograficznych, mimo pewnego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej.

Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazywały w I kw. br. na przyspieszenie wzrostu liczby pracujących. W szczególności jej dynamika wg BAEL wzrosła z 0,3% r/r w IV kw. ub.r. do 1,7% r/r w br., choć w tym przypadku skokowy wzrost był częściowo efektem statystycznym (nieregularności korekt ludności Polski) oraz w pewnym stopniu wynikał z nieoczekiwanego zahamowania spadku liczby pracujących w rolnictwie. Wzrost liczby pracujących następował głównie poprzez zatrudnienie najemne na podstawie umów na czas nieokreślony.

Przeciętna liczba przepracowanych godzin wzrosła do poziomu najwyższego od końca 2008 roku i drugi kwartał z rzędu, po raz pierwszy od 2011 roku, utrzymywała się powyżej poziomu wynikającego z preferencji pracowników. Może to sprzyjać pojawieniu się w firmach silniejszych nacisków płacowych.

Podaż pracy nieznacznie obniżyła się. Obserwowana już od ok. 3 lat długookresowa tendencja spadkowa liczby ludności w wieku produkcyjnym (czynniki demograficzne) została w tym kwartale złagodzona wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Wzrost aktywności zawodowej wynikał przy tym z większej obecności na rynku pracy osób luźniej z nim związanych, które w czasie ożywienia koniunktury chętniej się aktywizują, jednak w sytuacji utraty pracy relatywnie szybko wycofują się do nieaktywności.

Stopa bezrobocia BAEL w I kw. br. obniżyła się do 5,2% (sa), tj. o 0,4 pp. w porównaniu z IV kw. ub.r. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II kw. br. wskazują, że spadek bezrobocia będzie nieco wolniejszy niż na początku roku. Tempo wzrostu płac w gospodarce w I kw. 2017 r. wzrosło do 4,1% r/r (wobec 3,7% r/r w IV kw. ub.r.). Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące II kw. br. wskazują także, że można oczekiwać dalszego, choć powolnego, przyspieszenia dynamiki płac. Wzrost wynagrodzeń pozostaje powiązany ze wzrostem wydajności pracy, co przejawia się stabilizacją dynamiki jednostkowych kosztów pracy. W odniesieniu do sfery rynkowej gospodarki wzrost ULC w Polsce pozostaje umiarkowany w porównaniu z innymi krajami EŚW.

W I kwartale 2017 r. wyraźnie wzrosła liczba osób pracujących, jak również przeciętna liczba przepracowanych godzin. Jednocześnie, stopa bezrobocia obniżyła się do rekordowo niskiego poziomu. Podaż pracy nieznacznie spadła z powodu negatywnego wpływu czynników demograficznych, mimo pewnego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej.

Wzrost nominalnych wynagrodzeń powoli przyspieszał. Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazywały w I kw. br. na przyspieszenie wzrostu liczby pracujących. W szczególności jej dynamika wg BAEL wzrosła z 0,3% r/r w IV kw. ub.r. do 1,7% r/r w br., choć w tym przypadku skokowy wzrost był częściowo efektem statystycznym (nieregularności korekt ludności Polski) oraz w pewnym stopniu wynikał z nieoczekiwanego zahamowania spadku liczby pracujących w rolnictwie. Wzrost liczby pracujących następował głównie poprzez zatrudnienie najemne na podstawie umów na czas nieokreślony. Przeciętna liczba przepracowanych godzin wzrosła do poziomu najwyższego od końca 2008 roku i drugi kwartał z rzędu, po raz pierwszy od 2011 roku, utrzymywała się powyżej poziomu wynikającego z preferencji pracowników. Może to sprzyjać pojawieniu się w firmach silniejszych nacisków płacowych.

Podaż pracy nieznacznie obniżyła się. Obserwowana już od ok. 3 lat długookresowa tendencja spadkowa liczby ludności w wieku produkcyjnym (czynniki demograficzne) została w tym kwartale złagodzona wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Wzrost aktywności zawodowej wynikał przy tym z większej obecności na rynku pracy osób luźniej z nim związanych, które w czasie ożywienia koniunktury chętniej się aktywizują, jednak w sytuacji utraty pracy relatywnie szybko wycofują się do nieaktywności.

Stopa bezrobocia BAEL w I kw. br. obniżyła się do 5,2% (sa), tj. o 0,4 pp. w porównaniu z IV kw. ub.r. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II kw. br. wskazują, że spadek bezrobocia będzie nieco wolniejszy niż na początku roku. Tempo wzrostu płac w gospodarce w I kw. 2017 r. wzrosło do 4,1% r/r (wobec 3,7% r/r w IV kw. ub.r.). Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące II kw. br. wskazują także, że można oczekiwać dalszego, choć powolnego, przyspieszenia dynamiki płac. Wzrost wynagrodzeń pozostaje powiązany ze wzrostem wydajności pracy, co przejawia się stabilizacją dynamiki jednostkowych kosztów pracy.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę