środa, 09 sierpień 2017 12:37

Jak międzynarodowe przejęcia wpływają na polskie firmy?

Napisał
Jak międzynarodowe przejęcia wpływają na polskie firmy? fot. sxc.hu

W funkcjonowanie każdej działalności biznesowej wpisane jest dążenie do rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Cel ten można osiągać bazując na zasobach i umiejętnościach własnych, bądź klasycznie rozumianych inwestycjach kapitałowych. Alternatywą są fuzje i przejęcia przedsiębiorstw („mergers and acquisitions, M&A”). Nie są to procesy nowe - towarzyszą rozwojowi gospodarki od połowy XIX w., więc od czasu powstania masowej produkcji i dużych przedsiębiorstw.

Jak podaje Forbes, wartość dziesięciu największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce w samym 2016 roku sięgnęła 41 mld zł. W sumie tego rodzaju transakcji w było w naszym kraju w ubiegłym roku 279. Potencjał tej ścieżki rozwoju rozumie Grupa Assa Abloy. Po doświadczeniu udanego przejęcia Mercor Doors - największego w Polsce i jednego z największych w Europie dostawców oddzieleń przeciwpożarowych, podpisała w lutym umowę zakupu LOB SA - producenta zamków mechanicznych i właściciela rozpoznawalnej marki w tej branży w Polsce.

— Akwizycje to ważna część naszej strategii zwiększania udziału w rynku. W ciągu ostatnich 10 lat dokonaliśmy 148 przejęć, przy czym koncentrowaliśmy się na rynkach wschodzących, uzupełniając bieżącą ofertę oraz dodając nowe technologie i rozwiązania w kluczowych obszarach oferty — mówi Achim Haberstock. Jak przyznaje Bartosz Kaczorowski, dyrektor zarządzający Assa Abloy Mercor Doors - trwają rozmowy na temat kolejnych przejęć.

Akwizycje jako element strategii rozwoju firmy jest naturalnym następstwem globalizacji oraz próbą sprostania narastającej konkurencji. Pozwala zrealizować rozmaite cele i zadania, takie jak wzrost firmy, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, poszerzenie rynku lub asortymentu czy obniżenie ryzyka działalności. Rezultaty przejęć dostrzegalne są przede wszystkim w dwóch obszarach - działalności operacyjnej i wynikach finansowych połączonych firm.

Znaczną część korzyści płynących z pomyślnie przeprowadzonej akwizycji wiązać należy z efektem synergii. Zgodnie z tą regułą, którą w skrócie można zapisać jako „2+2=5”, wspólne działanie wszystkich składowych jest znacznie wydatniejsze od poszczególnych części z osobna. Efekt synergii (obowiązujący w każdej dziedzinie) w ekonomii oznacza osiąganie większych korzyści, dzięki odpowiedniemu połączeniu wszystkich części składowych. Dotyczy to m.in. przejęć. Wskutek efektu synergii zwiększa się wydajność pracy, a zmniejszeniu ulegają koszty. Pozwala to zwiększyć dynamikę rozwoju i zmniejszyć ryzyko działania. Przejęcie oznacza również dostęp do unikatowych zasobów oraz pozyskanie nowych rynków zbytu (nowych kanałów dystrybucji i grup klientów), a przez to poprawę możliwości konkurowania.

Polski rynek fuzji i przejęć wciąż wyróżnia się istotnie dużym potencjałem. Wg raportu “M&A Index Poland - Fuzje i przejęcia w 2016 roku”, choć w ubiegłym roku odnotowano mniejszą liczbę transakcji, na polskim rynku fuzji i przejęć padł rekord, jeżeli chodzi o wartość transakcji. Wg ekspertów Fordata, na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby transakcji wciąż jednak najlepiej wypada Polska, a pod względem ich wartości - Rosja. Zdaniem analityków rynek jest stabilny i może się rozwijać. Sprzyjać temu może choćby niski kurs złotego, dzięki któremu wyceny polskich spółek dla inwestorów zagranicznych stają się bardziej atrakcyjne.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę