niedziela, 03 wrzesień 2017 12:59

Pracodawca odpowiada za treści jakie na internetowym forum publikują pracownicy

Napisał
Pracodawca odpowiada za treści jakie na internetowym forum publikują pracownicy fot. sxc.hu

Pracownik był zatrudniony na stanowisku specjalisty w Biurze Standardów i Jakości w jednej ze spółek PKP. Do jego obowiązków należały przede wszystkim czynności monitorująco-kontrolne w pociągach, nie było przy tym zakazu stosowania prowokacji. W ramach swoich obowiązków pracownik dokonywał kontroli usługi „czyszczenia w biegu”. Chcąc zweryfikować jakość wykonywanych usług, pracownik rozsypał na sąsiednim siedzeniu okruszki. Zastrzeżenia do formy przeprowadzonej kontroli mieli podróżni, którzy zgłosili je konduktorom pociągu.

Taka forma kontroli wywołała także wzburzenie wśród innych pracowników – opisuje zdarzenie portal praca.pl.

Spółka PKP prowadzi forum intranetowe, które ma ułatwić kontakt pomiędzy pracownikami. Pracownicy mogą korzystać z forum również w domu. Po feralnej prowokacji na forum pojawiły się wpisy potępiające taki sposób przeprowadzenia kontroli. Użytkownicy przystąpili także do ataku na samego kontrolera, pojawiły się inwektywy oraz słowa obraźliwe m.in. „chwast”, „kanalia”, „chłystek”, „obłudny, zimny cynik”, czy „ciasteczkowy potwór”.

Obrażany pracownik od razu zareagował i zwrócił się do przełożonego o wyjaśnienie sprawy, a także usunięcie krzywdzących komentarzy. Następnie pracownik spotkał się z dyrektorem Biura Standardów i Jakości, ponownie wskazał na obraźliwe wpisy i zażądał interwencji ze strony przełożonych. Pracodawca co prawda próbował zadziałać, ale w ocenie sądu zbyt wolno i nieudolnie. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że pracodawca posiadał  informację o bezprawnym charakterze wpisów umieszczanych przez pracowników na forum intranetowym. W ocenie Sądu spółka PKP nie przedstawiła dostatecznej determinacji w usuwaniu obraźliwych dla pracownika wpisów. Sąd podkreślił również, że możliwość pełnego moderowania wpisów spółka uzyskała dopiero pół roku po ataku na kontrolera. Do tego czasu wpisy były ukrywane, nie usuwane.

Co więcej Sąd wskazał, że krytyka jest często działaniem społecznie pożytecznym i pożądanym, lecz tylko wtedy, jeżeli jest rzetelna i rzeczowa, a jej celem nie jest dokuczenie innej osobie. Krytyka postępowania człowieka nie powinna przekraczać granic jego wolności, nie powinna naruszać jego godności, a byłoby także pożądane, by nie przekraczała granic kultury i dobrego smaku (choć to ostatnie wymogiem prawnym nie jest). W ocenie Sądu przynajmniej niektóre wpisy zamieszczane na forum, a dotyczące kontrolera przekraczają granice prawem dozwolone – można tu wskazać w szczególności na takie określenia powoda jak „chwast”, „kanalia”, „chłystek”, „obłudny, zimny cynik”. Niewątpliwie zatem w tym przypadku doszło do naruszenia dobra osobistego pracownika kontrolera. Sąd uznał, że pracownik otrzyma 5 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy od pracodawcy.

Podstawa prawna: Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 01.06.2017 r., sygn. akt VIII P 44/15

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę