środa, 20 wrzesień 2017 12:34

Powakacyjna edukacja CSR

Napisał
Powakacyjna edukacja CSR fot. ministerstwo rozwoju

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się piąte spotkanie Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, jednej z trzech grup roboczych Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

Jak poinformował portal ministerstwa rozwoju Grupa robocza pracuje w ramach pięciu podgrup:

 • Bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w Polsce w latach 2015 - 2017
  Celem jest zidentyfikowanie projektów/ działań, które w ciągu ostatnich 3 lat były realizowane w Polsce i przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat CSR. Podgrupa skupi się na stworzeniu koncepcji przeglądu inicjatyw, ustaleniu kryteriów ich doboru oraz sposobu zbierania informacji, a w dalszej kolejności zaplanuje operacyjne działania związane z wydaniem publikacji w języku polskim i angielskim.
 • Narzędzia edukacyjne dla nauczycieli akademickich/w liceach/szkołach zawodowych
  Podgrupa zajmująca się tym tematem ma za zadanie stworzyć koncepcję materiałów propagujących ideę CSR dla nauczycieli w szkołach wyższych, liceach oraz szkołach zawodowych. W dalszej kolejności zaplanowanie realizacji tych materiałów oraz plan ich promocji w środowisku akademickim i nauczycielskim.
 • CSR w MŚP
  Celem podgrupy jest zebranie informacji o tym, co wiemy o CSR w sektorze MŚP (wyniki badań, projekty itd.) oraz zaplanowanie działań, które pomogłyby wdrażać ideę CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Kampania społeczna CSR
  Podgrupa ma za zadanie stworzenie koncepcji kampanii społecznej CSR: określenie celu, grupy odbiorców, scenariusza oraz kanałów i form przekazu. 
 • CSR w jednostkach samorządu terytorialnego
  Podgrupa zajmuje się edukacją CSR na poziomie samorządowów z uwzględnieniem kwestii zawartych w Agendzie 2030 (cele Zrównoważonego Rozwoju) oraz w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

W pracach grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR bierze udział ok. 120 osób, w większości przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, nauki oraz administracji w tym także pracownicy Ministerstwa Rozwoju.

Koordynatorzy pięciu poszczególnych podgrup omówili wyniki aktualnych prac oraz przedstawili zadania do realizacji w najbliższym okresie. Druga część spotkania miała charakter praktyczny. Wszystkie podgrupy pracowały intensywnie nad realizacją wyznaczonych przez siebie celów. Następne spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR zostało zaplanowane na 5 października 2017 r.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę