czwartek, 26 październik 2017 12:42

Uruchomienie programu na granty dla MSP

Napisał
Marcin Chludziński Marcin Chludziński fot. Dariusz Iwański/ARP

Ruszył pierwszy nabór na granty na zakup licencji lub praw własności do technologii skierowany do małych i średnich firm. Jego budżet to 10 mln zł.

Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) realizowany jest w ramach Programu Inteligentny Rozwój „Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”. Do 2023 r. Agencja  przeznaczy na ten cel 70 mln zł.

Ogłoszony konkurs w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to pilotażowy program na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w zakresie innowacji produktowej lub procesowej. Granty sfinansują zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii. Ważną stroną projektu jest wsparcie merytoryczne prowadzone w ramach usług doradczych oraz działania promujące ideę otwartych innowacji.

- Głównym założeniem otwartych innowacji jest tworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych, które posiadają zasoby technologiczne, z małymi i średnimi firmami, które mogą te technologie wykorzystać w swojej działalności. Dzięki temu wzmacniają swoją przewagę konkurencyjną i budują kulturę innowacyjności. To szczególnie ważne z uwagi na rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju każdej gospodarki. MŚP stanowi najbardziej aktywną grupę beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W 2016 r. aż 87% podpisanych umów dotyczyło właśnie tego sektora. Liczę na to, że w przyszłym roku liczba umów będzie jeszcze większa m.in. dzięki działaniom Agencji Rozwoju Przemysłu – powiedziała  wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zgodnie z założeniami programu, finansowana technologia musi wpisywać się w jedną
z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, maksymalny poziom dofinansowania to 70% kosztów nabycia technologii. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.

- Drzwi Agencji Rozwoju Przemysłu, zawsze były otwarte na innowacje, dzisiaj tylko oficjalnie o tym przypominamy i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. U progu czwartej rewolucji przemysłowej wdrażanie w firmach innowacyjnych rozwiązań jest nieuniknione, jeśli chcemy utrzymać tempo rozwoju i konkurować na rynkach zagranicznych. ARP włącza się we wsparcie tego procesu. Dlatego w ciągu najbliższych sześciu lat na transfer technologii chcemy przeznaczyć 70 mln zł. Dodatkowo blisko 30 mln poświęcimy na usługi doradcze. Liczę na to, że te środki zostaną dobrze wykorzystane – powiedział prezes ARP Marcin Chludziński.

Granty są przeznaczone na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii,
tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane
i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat),
a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 tys. zł, maksymalna — 4 mln zł.

Zamów newsletter

7 dni gospodarka PAP

300x250nr14

VI edycja Konkursu

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

 

Na górę