środa, 22 listopad 2017 12:15

Pracodawcy wobec Konstytucji Biznesu i Pracowniczych Planów Kapitałowych

Napisał
Pracodawcy wobec Konstytucji Biznesu i Pracowniczych Planów Kapitałowych fot. sxc.hu

Pierwsze założenia ustaw z pakietu „Konstytucji biznesu” zostały przedstawione rok temu, w listopadzie 2016 r. Projekty ustaw, z ustawą – Prawo przedsiębiorców na czele, opublikowano w lutym 2017 r.

Na początku kwietnia br. Pracodawcy RP (PRP) zaopiniowali pakiet ustaw, odnosząc się pozytywnie do generalnej idei oraz kierunku zmian proponowanych przez Ministra Rozwoju. PRP zgłosili poprawki do rozwiązań szczegółowych oraz zwrócili uwagę na to, że Rzecznik Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje „Konstytucja biznesu”, powinien zostać wyposażony w dodatkowe uprawnienia.
Mimo upływu kolejnych miesięcy od zakończenia procesu konsultacji społecznych, „Konstytucja biznesu” nie trafiła do Sejmu. Nie została nawet przyjęta przez Radę Ministrów.  W sierpniu br., z inicjatywy PRP, reprezentatywne organizacje pracodawców wystąpiły do wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Henryka Kowalczyka z wnioskiem o przyspieszenie prac nad „Konstytucją biznesu” poprzez przyjęcie pakietu ustaw przez Rząd i skierowanie ich do Sejmu w celu rozpoczęcia kolejnego etapu procesu legislacyjnego.
Organizacje pracodawców zwróciły uwagę na to, że „Konstytucja biznesu” została przygotowana we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców, a poszczególne rozwiązania wypracowano w trakcie dogłębnych konsultacji społecznych. Przedstawione przez wicepremiera Morawieckiego propozycje zmian prawnych, m.in. odnowa relacji biznesu z administracją – wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady przyjaznej interpretacji przepisów (wątpliwości rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy); uregulowanie podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego – nacisk na ograniczenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-,  małych i średnich przedsiębiorców; ochrona przedsiębiorców przed zmiennością interpretacji prawa przez urzędników; ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców  oraz organów (np. zasada proporcjonalności, zasada bezstronności); wprowadzenie tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności – po ich upływie przedsiębiorca może skorzystać z istniejącego już 24-miesięcznego okresu obniżenia składek (tzw. mały ZUS), cieszą się poparciem środowiska pracodawców.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). To zapowiedziane w lipcu 2016 r. rozwiązanie ma stanowić ważny instrument będący bodźcem do generowania dodatkowych długoterminowych oszczędności emerytalnych, finansując za pośrednictwem polskiego rynku kapitałowego inwestycje prorozwojowe. Mimo licznych i często powtarzanych zapowiedzi, projekt nie został do tej pory przedstawiony i skierowany do konsultacji społecznych. Taki stan rzeczy nie jest pożądany z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą poznać kształt projektowanych rozwiązań oraz włączyć się w merytoryczną dyskusję na temat reformy III filaru polskiego systemu emerytalnego. Za niepożądane należy również uznać odkładanie na późniejszy czas zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, których aktywa są w obecnych warunkach systematycznie uszczuplane za sprawą działania mechanizmu tzw. suwaka bezpieczeństwa.

Pracodawcy RP oczekują przedstawienia przez rząd ostatecznej wersji projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucji biznesu”, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i ustawy dotyczącej przekształcenia OFE oraz ich przyjęcia, co umożliwi przejście do parlamentarnego etapu procesu legislacyjnego.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę