sobota, 25 listopad 2017 12:08

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu - kluczowa będzie praktyka

Napisał
Rząd przyjął Konstytucję Biznesu - kluczowa będzie praktyka fot. sxc.hu

Rząd przyjął pakiet ustaw składających się na tzw. „Konstytucję Biznesu”.

W sierpniu br., pół roku od konsultacji społecznych projektów, Business Centre Club wystąpił razem z innymi reprezentatywnymi organizacjami pracodawców Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o przyspieszenie prac nad ustawami i ich jak najszybsze przyjęcie. Przyjęte zmiany stanowią jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i są pewnym impulsem do poprawy warunków prowadzenia biznesu.

– Najważniejsze jest to by przedsiębiorcy mogli polegać na prawie, a przyjęte przez rząd zmiany zwarte w projektach ustaw zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Nasze rozmowy z  przedsiębiorcami potwierdzają, że najbardziej doskwierają im częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy oraz bariery biurokratyczne. Należy mieć nadzieję, że gdy przyjęte przez rząd regulacje zostaną uchwalone przez Parlament wpłyną stopniowo na praktykę i wzmocnią służebną rolę administracji względem przedsiębiorców – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

BCC szczególnie docenia wysiłki Ministerstwa Rozwoju i przeprowadzenie modelowych konsultacji społecznych projektów wchodzących w skład Konstytucji Biznesu. Jest to jednak wyjątek potwierdzający regułę jaką jest niska jakość konsultacji społecznych. Wiele projektów jest forsowanych obecnie jako poselskie, a jeśli procedowane są ścieżką rządową – często odbywa się to z naruszeniem ustaw o organizacjach pracodawców oraz o Radzie Dialogu Społecznego.

W tym kontekście, nie sposób również nie odnotować, że gros słusznych i korzystnych zmian w ramach Konstytucji Biznesu jest sprzecznych z dotychczas prowadzoną polityką gospodarczą. Ostatnie działania rządu wprowadzające lub mające na celu wprowadzenie między innymi:

  • ograniczenie handlu w niedziele,
  • zakaz tworzenia sieci aptek (wymóg prowadzenia apteki wyłącznie przez farmaceutę oraz kryteria dotyczące maksymalnej liczby prowadzonych aptek),
  • zaostrzenie sankcji za błędy popełniane przy rozliczeniach podatkowych,
  • obniżenie progu (z 15.000 euro na 15.000 zł), powyżej którego przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego,
  • zamówienia in-house w prawie zamówień publicznych,
  • restrykcje w ustawie o działalności leczniczej (m.in. zakaz zbywania większościowych akcji lub udziałów w spółkach prowadzących placówki lecznicze),
  • ograniczenia dla firm wynikające z projektu ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa i Programie Mobilizacji Gospodarki,
  • nie korespondują z zapisami Konstytucji Biznesu.

W szczególności sztandarowa zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” w kontekście kolejnych zakazów i restrykcji nie jest wiarygodna, gdy jednocześnie tworzy się regulacje prawne, które ograniczają wolność działalności gospodarczej.

BCC deklaruje dalsze, merytoryczne wsparcie w pracach nad Konstytucją Biznesu w Parlamencie.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę