poniedziałek, 11 grudzień 2017 12:42

Coraz bardziej zauważalny brak rąk do pracy

Napisał
Coraz bardziej zauważalny brak rąk do pracy fot. sxc.hu

W II kwartale 2017 r. dynamika liczby pracujących w gospodarce przyspieszyła w porównaniu do początku br., choć wyraźnie spadła intensywność wykorzystania pracy (przeciętna liczba godzin pracy). Stopa bezrobocia obniżyła się do kolejnego rekordowo niskiego poziomu.

Coraz bardziej zauważalny brak rąk do pracy wpływa na większe wykorzystanie rezerw podaży pracy w postaci wzrostu aktywności zawodowej – napisał NBP w najnowszej edycji „Raportu o rynku pracy”.

Zgodnie z przewidywaniami z lipcowego Raportu o Inflacji (ROI) stopniowo przyspiesza także tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych, przy czym tendencja ta dotyczy jak dotąd głównie sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie roczna dynamika wydajności pracy kształtuje się na stabilnym poziomie.

Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazują, że w II kw. br. wzrost liczby pracujących przyśpieszył w stosunku do I kw. 2017r., w którym odnotowany był wyraźny wzrost tych wskaźników. W szczególności dynamika liczby pracujących wg unijnej metodologii BAEL wzrosła z 1,7% r/r w I kw. ub.r. do 1,9% r/r w II kw. br. Podobnie jak w poprzednim kwartale wzrost zatrudnienia dotyczył umów o pracę na czas nieokreślony.

Przeciętna liczba przepracowanych godzin gwałtownie spadła do poziomu najniższego w historii obserwacji, co świadczy o obniżeniu się intensywności wykorzystania już zatrudnionych pracowników i potencjalnie może ograniczać przyspieszanie wzrostu płac w gospodarce.

Podaż pracy w II kw. br. zwiększyła się po raz pierwszy od półtora roku. Było to efektem wzrostu współczynnika aktywności zawodowej, który z nadwyżką skompensował wpływ długookresowych negatywnych tendencji demograficznych. Wzrost aktywności zawodowej wynikał z jednej strony z zapobiegania przez firmy odchodzeniu z rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym, z drugiej zaś z większego wykorzystania pracy osób zwykle „luźniej” związanych z rynkiem pracy. Braki podażowe na polskim rynku pracy częściowo uzupełnia imigracja zarobkowa.

Stopa bezrobocia BAEL w II kw. br. obniżyła się do 5,1%, tj. o 0,2 pp. w porównaniu z I kw. br. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II i III kw. br. wskazują, że w warunkach wzrastającej podaży pracy spadek bezrobocia był nieco wolniejszy niż wynikałoby to z wcześniej obserwowanych tendencji.

Tempo wzrostu płac w gospodarce ustabilizowało się w III kw. 2017 r. na poziomie 4,9% r/r, tj. o 0,1 pp. niższym niż przed kwartałem, kiedy to obserwowano jego wyraźne przyspieszenie. Także dynamika wydajności pracy w gospodarce utrzymywała się od początku br. na umiarkowanym i stabilnym poziomie.

W II kw. 2017 r. dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się o ok. 3,5% r/r wobec 2,7% w I kw. Są to szacunki NBP, na podstawie wstępnych danych GUS, różniące się w odniesieniu do I kwartału od danych opublikowanych w: NBP (sierpień 2017), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r. Utrzymaniu solidnej dynamiki dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych w II kwartale br. sprzyjał szybki wzrost dochodów z pracy najemnej (ok. 6%, wg szacunku NBP), przy znacznie niższej dynamice nadwyżki operacyjnej brutto (1,9%) oraz transferów społecznych (0,5%).

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę