niedziela, 25 marzec 2018 12:57

150 tys. Ukraińców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Napisał
150 tys. Ukraińców z ważnymi zezwoleniami na pobyt fot. Urząd ds. Cudzoziemców

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce (m.in. czasowy lub stały) przekroczyła 150 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie. Najwięcej – 115 tys. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat).

Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz – informuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz korzystając z ułatwionego dostępu do rynku pracy. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w Polsce na dłużej, o czym świadczy rosnąca liczba wniosków o zezwolenia na pobyt, a także liczba osób już posiadających takie zezwolenia. Obecnie ok. 333 tys. cudzoziemców, w tym 150 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.

Około 60 proc. obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, 27 proc. w przedziale 40 - 59 lat, a ok. 11 proc. poniżej 20. roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 87,5 tys. osób (58 proc.), w porównaniu do 63 tys. kobiet. Większość osób posiada zezwolenia na: pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 76 proc. oraz pobyt stały – 21 proc.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. Najwięcej obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt wydane w województwie mazowieckim - 39 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obywateli Ukrainy są województwa: małopolskie (15 tys. osób), dolnośląskie (14,5 tys.) oraz wielkopolskie (13,5 tys.).

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Zdecydowanie większy napływ cudzoziemców obserwujemy od 2014 r. Wśród cudzoziemców przybywających do Polski dominują obywatele Ukrainy, którzy w większości preferują legalizację pobytu umożliwiającą podjęcie pracy.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę