środa, 21 marzec 2018 11:43

Wyróżnienia dla innowatorów ze Śląska

Napisał
1. od prawej Krzysztof Krystowski 1. od prawej Krzysztof Krystowski fot. PapillonStudio

Czołowy klaster branży lotniczej został laureatem kilku nagród za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą.

Od agencji multimedialnej Newseria podczas uroczystej gali „Inspiratorzy biznesu: Innowacje” Śląski Klaster Lotniczy (ŚKL) otrzymał nagrodę specjalną. Jest ona wyrazem uznania ŚKL za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą. ŚKL jako pierwszy klaster w Polsce zdobył w tym roku najwyższy certyfikat Gold Label, przyznawany przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

W lutym 2018 r. Klaster (Krajowy Klaster Kluczowy, członek Związku Pracodawców Klastry Polskie - ZPKP), wziął udział w audycie prowadzonym przez ESCA i jako pierwszy klaster w Polsce uzyskał Złoty Certyfikat Jakości przyznawany najlepszym klastrom w Europie. Laureat może posługiwać się certyfikatem przez dwa lata.

Z kolei krajowym dowodem uznania dla ŚKL jest nagroda specjalna Newserii. Nagrodę w imieniu klastra odebrał prezes ZPKP oraz ŚKL Krzysztof Krystowski. 

- Bardzo cieszę się z tej nagrody, ponieważ złoty certyfikat ESCA to najwyższe wyróżnienie dla struktury zarządzania Śląskiego Klastra Lotniczego, potwierdzone wieloetapowym audytem – powiedział Krzysztof Krystowski – nagroda za innowacyjność to także dowód na to, że idea klastra z sukcesem zakorzeniła się w naszym kraju.

W Polsce istnieje ok. 200 klastrów, czyli firm konkurujących ze sobą, ale decydujących się na współpracę, aby osiągnąć wspólny cel, np. realizację prac badawczo naukowych. Udział w klastrach zwiększa produktywność przedsiębiorstw, podnosi ich poziom innowacyjności oraz stwarza korzystne warunki dla powstawania nowych firm. Bardzo istotna jest ożywiona wymiana informacji i doświadczenia w obrębie klastra.

Polskie klastry działają głównie w sektorach technologii informacyjno-komunikacyjnych, energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa, branży medycznej i turystycznej. Znaczna liczba klastrów działa także w sektorze usług biznesowych, przemyśle metalowym oraz technologiach produkcji.

Zdaniem prezesa Krzysztofa Krystowskiego, zarówno możliwość posługiwania się złotą odznaką ESCA jak i nagroda specjalna agencji Newseria, na pewno przyczynią się do większej rozpoznawalności Śląskiego Klastra Lotniczego w kraju i na arenie międzynarodowej -  Jest to sukces polskiej branży lotniczej – podsumowuje prezes Krystowski. 

Śląski Klaster Lotniczy, laureat europejskiego Złotego Certyfikatu Jakości, powstał w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz stworzenia optymalnych warunków dla transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w obrębie branży lotniczej oraz szerzej – na obszarze nauki i przemysłu. Obecnie do klastra należy ponad 60 podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. Główne kompetencje ŚKL to produkcja szybowców, samolotów lekkich i ultralekkich, samolotów bezzałogowych, modułów do silników lotniczych, a także szereg zaawansowanych usług dla lotnictwa i przemysłu. Członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego generują przychód w wysokości około 3 mld zł, z czego ponad 80% pochodzi z eksportu, a zatrudnienie sięga poziomu 15 tys. pracowników i stale wzrasta.

Śląski Klaster Lotniczy zainicjował powstanie specjalności na Politechnice Śląskiej pod patronatem klastra. Obecnie studenci mogą kształcić swoje umiejętności na takich kierunkach jak Lightweight Structures oraz Aircraft Design. Stawiając na nowoczesne metody nauczania studenci mogą w trakcie nauki rozwijać przede wszystkim praktyczną wiedzę w przemyśle, co pozwala im w szybszy i łatwiejszy sposób znaleźć się na rynku pracy.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę