wtorek, 27 marzec 2018 12:26

Kiedy przedsiębiorca musi przygotować zeznanie środowiskowe?

Napisał
Kiedy przedsiębiorca musi przygotować zeznanie środowiskowe? fot. sxc.hu

Już 31 marca upływa termin złożenia przez przedsiębiorców zeznania środowiskowego. Jest to zestawienie opłat związanych z „wykorzystywaniem środowiska”. Obowiązek przygotowania takiego zestawienia dotyczy wszystkich, którzy „korzystają” ze środowiska – np. poprzez użytkowanie pojazdu, pobór wód czy składowanie odpadów. Nie każdy musi jednak składać zeznanie w odpowiednim urzędzie oraz opłacać wynikające z niego należności. Niewielu przedsiębiorców jest świadomych tych wymogów i wynikających z nich konsekwencji.

Samo przygotowanie zeznania obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, włącznie z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli tylko użytkują firmowy samochód. – Obowiązek dotyczy każdej osoby, która ma faktury za paliwo w swoich kosztach, nawet jeżeli samochód jest  wynajęty czy w leasingu albo osoby, która używa prywatnego samochodu i rozlicza go na kilometrówce – podkreśla Magda Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy w firmie inFakt, oferującej rozwiązania księgowe.

Ogólnie mówiąc, obowiązek przygotowania i przechowywania sprawozdania środowiskowego dotyczy wszystkich przedsiębiorców, jednak nie wszyscy muszą składać go w urzędzie. Przedsiębiorcy, w których przypadku opłata środowiskowa nie przekroczy 100 złotych, nie muszą składać zeznania w urzędzie.

Kogo obowiązuje przygotowanie i złożenie w urzędzie zeznania środowiskowego? Przedsiębiorcy, w przypadku których opłata wynosi nie więcej niż 800 zł, nie muszą płacić. Są oni jednak zobowiązani do złożenia zeznania w Urzędzie Marszałkowskim odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.

Kogo obowiązuje złożenie i opłacenie zeznania środowiskowego? Każdy przedsiębiorca, którego wysokość opłaty za „korzystanie” ze środowiska przekracza 800 zł, jest zobowiązany złożyć je w Urzędzie Marszałkowskim oraz uiścić należność.

Jak przygotować zeznanie środowiskowe? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2014 r. zeznanie środowiskowe powinno składać się z wykazu zbiorczego oraz czterech wykazów szczegółowych: wprowadzanie gazów lub pyłów; pobór wód; wprowadzanie ścieków; składowanie odpadów.

– Aby dokonać rozliczenia zeznania, należy najpierw wybrać odpowiedni wykaz – tłumaczy Piotr Ciszewski, doradca podatkowy w firmie inFakt. – Przykładowo, podmioty, które wykorzystują tylko pojazdy osobowe, będą miały obowiązek złożenia wykazu z informacjami o gazach lub pyłach emitowanych do powietrza, dane według których zostały ustalone ich ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat. Przedsiębiorca będzie więc zobowiązany do złożenia wykazu na temat wprowadzania gazów lub pyłów oraz wykazu zbiorczego.

Analogicznie mają obowiązek postąpić podmioty składujące odpady. Muszą zawrzeć w odpowiednim wykazie informacje o rodzaju odpadów, które składują oraz wyliczyć wysokość opłaty. – Uzupełniając wybrane wykazy, należy sprawdzić obowiązujące stawki opłat – przypomina Ciszewski.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę