wtorek, 01 maj 2018 12:55

Polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Napisał
Polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy fot. freeimages.com

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz PKP zawarły porozumienie. Obie strony zobowiązują się w nim do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Porozumienie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Umowa ma pomóc w realizacji postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W praktyce będzie oznaczało to m.in. przeszkolenie pracowników InfoDworców w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością czy dostosowanie serwisów internetowych do ich potrzeb. PKP zamierzają również promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Spółka będzie ponadto wspierać Fundusz przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”, a także z wykorzystaniem przestrzeni i nośników na dworcach informować o wspólnie realizowanych projektach angażujących osoby z niepełnosprawnością.

- Porozumienie, które dziś zostało zawarte niewątpliwie przyczyni się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma tu poprawa dostępności, podwyższenie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, ale też podniesienie jakości usług, które powinny być jednakowo dostępne dla wszystkich. PKP posiadając liczne placówki w różnych częściach kraju, może stworzyć wiele przyjaznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także z większą uwagą i dbałością zatroszczyć się o potrzeby niepełnosprawnych pasażerów – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w działania spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako duża firma, mająca istotne znaczenie społeczne, dostrzegamy problem osób z niepełnosprawnością, dlatego też modernizując dworce kolejowe dostosowujemy je do potrzeb wszystkich grup pasażerów, także tych z ograniczoną mobilnością. Również jako pracodawca chcemy włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie to dobry krok w tym kierunku -  mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

– Udział spółek skarbu państwa w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny z dwóch powodów. Po pierwsze dysponują one znaczącym potencjałem w zakresie możliwości zatrudnienia, po drugie jako liderzy rynku są dobrym przykładem dla innych firm. Dlatego PFRON konsekwentnie dąży do zaangażowania kolejnych partnerów w przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Praca – Integracja”. Po nawiązaniu współpracy m.in. z Pocztą Polską, porozumienie z PKP jest kolejnym krokiem na drodze do większego otwarcia rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Tomasz Maruszewski, wiceprezes PFRON ds. finansowych.

PKP SA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z niepełnosprawnością. W 2016 r. spółka opracowała wytyczne w zakresie dostosowania dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W każdym modernizowanym przez spółkę obiekcie pojawia się szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością m.in. takich jak: podjazdy, windy, ścieżki prowadzące, mapy tyflograficzne czy dedykowane miejsca parkingowe. Warto również dodać, że Fundacja Grupy PKP od ub.r. prowadzi projekt „Widzialni Pełnosprawni”. Głównym założeniem projektu jest promowanie wiedzy na temat savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podróży.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę