Poprawa efektywności procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz ich przejrzystości, m.in. skrócenie czasu oczekiwania na zarejestrowanie oświadczenia, na wydanie zezwolenia na pracę to najpilniejsze działania, które ułatwią pracodawcom dostęp do pracowników-cudzoziemców.

Jeden z polskich koncernów energetycznych znalazł się w wąskim, prestiżowym gronie wyróżnionych za najwyższą transparentność spółek z WIG20.

Cztery kolejne banki przystąpiły do Programu Akredytyw Eksportowych. Dzięki temu polskie firmy będą mogły potwierdzić w nich akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku.

Jeden z głównych koncernów energetycznych rozszerzył współpracę ze szkołami branżowymi, podpisując umowy z 13 kolejnymi placówkami edukacyjnymi, w których powstanie 21 nowych klas patronackich.

2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. W kolejnych miesiącach firmy czeka również wdrożenie przepisów, które mają uszczelnić systemu podatku VAT, a także zmiany w raportowaniu leasingu. Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT.

czwartek, 03 maj 2018 12:30

Eksport w marcu 2018 - jak w marcu 2017

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport polskich firm w marcu 2018 wyniósł 18 512 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla lutego o 13,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 0,2%.

41% przedsiębiorstw wskazuje, że największym wyzwaniem związanym z zarządzeniem informacją jest zapewnienie pracownikom szerokiego dostępu do firmowych treści.

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz PKP zawarły porozumienie. Obie strony zobowiązują się w nim do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wzrost wydatków na system ochrony zdrowia to dobry krok w stronę poprawy leczenia Polaków, jednak należy większy nacisk położyć na cele zdrowotne jakie mają w ramach planowanego budżetu zostać osiągnięte. Potrzebne jest rozsądne wydatkowanie finansów i przejście od płacenia za usługę do płacenia za wyniki zdrowotne. Tylko w takim sposób jesteśmy w stanie podnieść jakość świadczonych usług zdrowotnych w Polsce.

niedziela, 29 kwiecień 2018 12:41

Innowacyjne firmy inwestują w działy zakupów

Jeszcze kilka lat temu, działy zakupów w firmach postrzegane były przez interesariuszy jako komórki odpowiedzialne głównie za negocjacje stawek z dostawcami i podwykonawcami. Obecnie, jednostki te są istotnym elementem łańcucha dostaw, stanowiąc jednocześnie ogromne wsparcie operacyjne dla poszczególnych departamentów firmy.

Sponsor strategiczny

Kapsh Telematic Systems - sponsor strategiczny PGZ

Sponsor główny

Sponsor główny: PKO Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Partner

Partner PGZ: Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka.

Partnerzy debaty

partnerzy debaty PGZ

Partnerzy medialni

logotypy partnerow medialnych Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę