poniedziałek, 29 maj 2017 13:34

Moja emerytura - mój wybór

W całym kraju trwa kampania informacyjna „Godny wybór - przywrócenie wieku emerytalnego” prowadzona wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NSZZ „Solidarność”.

Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. powinno wynosić 2050 zł, czyli być wyższe od tegorocznego poziomu o 2,5 proc. To oznacza wzrost wymagany ustawowo.

Żyjąc na dorobku i wciąż licząc, że już wkrótce będziemy zarabiać tyle co na Zachodzie, nie dostrzegamy, że dzieje się zupełnie odwrotnie.

Od początku funkcjonowania rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielonych zostało 2 993 pożyczek na sfinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a 82 na utworzenie przez przedsiębiorców stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Zdecydowanie został zatrzymany trend spadkowy z ubiegłego roku i możemy mówić o dynamice rozwoju MŚP w Polsce.

środa, 24 maj 2017 13:09

Płaca minimalna w 2018 r.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

W ciągu kolejnych kilku lat sztuczna inteligencja i roboty mogą doprowadzić do likwidacji nawet 30 proc. tradycyjnych miejsc pracy. Cyfrowi pracownicy nie zastąpią z pewnością tradycyjnych specjalistów, ale ich wykorzystanie na szerszą skalę umożliwi firmom osiągnięcie przewagi nad konkurencją, poprawę wydajności, jakości i efektywności finansowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 45. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Według najnowszych danych MRPiPS stopa bezrobocia spadła z 8,1 w marcu do 7,7 proc. w kwietniu, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku znajdowała się na poziomie 9,1 proc. Tak dobra sytuacja na polskim rynku pracy po raz ostatni miała miejsce 26 lat temu.

Szansą na rozwój cyfrowej infrastruktury w Polsce jest partnerstwo z sektorem prywatnym, który ma niezbędną w tej dziedzinie wiedzę. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podkreśla, że w informatyzacji usług publicznych dużą rolę mają do odegrania również publiczne podmioty, takie jak Poczta Polska, która zdobywa doświadczenie w rozwijaniu e-usług. Ze względu na bezpieczeństwo pełna informatyzacja i przeniesienie wszystkich funkcji państwa do sieci może się jednak okazać zagrożeniem.

Zamów newsletter

7 dni gospodarka PAP

300x250nr14

VI edycja Konkursu

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

tow

Na górę