Przejdź do treści

20 tys. zł – średnia wartość odmrożonej gotówki w fakturach

Fot. free-images.com

Cały czas rośnie zainteresowanie firm usługą faktoringu. Dla przedsiębiorców faktoring jest jednym ze sposobów uwolnienia gotówki od bieżących wierzytelności.

Do września 2023 r. Spółka wykupiła faktury o wartości blisko 9,7 mln zł

Aforti Factor Group, jako jedyna polska spółka faktoringowa prowadząca działalność operacyjną w Polsce i Rumunii, odnotowała wzrost działalności. Do września 2023 r. Spółka wykupiła faktury o wartości blisko 9,7 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu z 2022 r. jest to wzrost o 191%. Średnia wysokość pojedynczej faktury w pierwszych III kw. tego roku wynosiła 20 tys. zł.

Rozwiązaniem na szybko rosnące zatory płatnicze jest faktoring

Zaległości w spłatach zobowiązań handlowych mogą sięgać nawet kilku miesięcy. Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą może sobie pozwolić na tak długi czas oczekiwania na zwrot środków. Rozwiązaniem na szybko rosnące zatory płatnicze jest faktoring. Faktoring to usługa, która pozwala zamienić na gotówkę faktury, które dopiero oczekują na uregulowanie przez kontrahentów. Szybka i uproszczona procedura wypłaty pieniędzy pod postacią faktoringu, pozwala utrzymać płynność finansową w firmie. Czas od złożenia dokumentów do podpisania umowy można zamknąć nawet w ciągu jednego dnia. Finansowanie, na jakie mogą liczyć właściciele firm, to kwoty od 5 tys. do nawet 5 mln zł.

Dynamicznie rośnie także wartość faktur podlegających spieniężeniu

Do września 2023 r. Aforti Factor Group, która świadczy usługi z zakresu faktoringu w kraju i za granicą, o ponad 89% przekroczyła wartość finansowania w porównaniu do wyników uzyskanych za cały 2022 r. Natomiast wartość salda faktoringowego wzrosła w tym czasie o 230% w stosunku do salda na koniec września 2022 r.

Dynamicznie rośnie także wartość faktur podlegających spieniężeniu. W 2022 r. wynosiła ona 12,2 tys. zł. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach tego roku mediana sięgała już 20 tys. zł.

Dynamiczny wzrost obrotów oraz salda umożliwia ciągłą rozbudowę serwisu faktoringowego

– Aforti Factor Group jako jedyna polska spółka faktoringowa w Polsce prowadzi działalność operacyjną zarówno w kraju, jak i w Rumunii. Zainteresowanie usługą faktoringu stale rośnie, co pokazują wyniki finansowe, podsumowujące działalność Spółki za III kw. tego roku. Dynamiczny wzrost obrotów oraz salda umożliwia ciągłą rozbudowę serwisu faktoringowego oraz systematyczne pozyskiwanie nowych zleceń. Przybywa także nowych klientów, w szczególności małych i średnich firm, dla których faktoring jest dogodną alternatywą zamiast kredytu czy kosztownych pożyczek – podkreśla Klaudiusz Sytek, prezes spółki.

Głównymi barierami utrudniającymi firmom prowadzenie biznesu są rosnące koszty pracownicze oraz niepewność sytuacji gospodarczej

Klienci faktoringowi Aforti Factor Group na obydwu rynkach mogą korzystać z w pełni automatycznego systemu do obsługi faktoringu – Kalypso. Jednocześnie osoby chcące skorzystać z doradztwa personalnego, pozostają pod opieką indywidualnego doradcy. Po finansowanie w ramach faktoringu sięgają zarówno firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże firmy i wszelkiego rodzaju spółki.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), który bada nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o „Miesięczny Indeks Koniunktury”, podkreśla we wrześniowym opracowaniu, że głównymi barierami utrudniającymi firmom prowadzenie biznesu są rosnące koszty pracownicze (71 proc., wzrost o 5 pkt. proc. m/m) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (70 proc., wzrost o 4 pkt. proc. m/m).

Te dwa problemy od kilku miesięcy – w opinii przedsiębiorców – najbardziej utrudniają im funkcjonowanie. Zwiększył się także udział podmiotów narzekających m.in. na zatory płatnicze (43 proc., wzrost o 4 pkt. proc. m/m). Faktoring jest rozwiązaniem pozwalającym na zamianę wierzytelności na gotówkę i odzyskanie płynności finansowej. Jednocześnie najbardziej optymalnym wobec kosztownych kredytów i pożyczek bankowych.
Udostępnij: