Przejdź do treści

3,3 mln uczestników PPK

Od l. Bartosz Marczuk, Paweł Borys, Robert Zapotoczny; fot. PFR

O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już, wraz z pracodawcą i państwem, 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7%. Tym samym od lutego o 27,9% wzrosła liczba aktywnych uczestników.

Podczas konferencji prasowej Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował statystyki PPK po zakończeniu pierwszego ponownego autozapisu, który odbył się w marcu tego roku.

Udana rewolucja w oszczędzaniu długoterminowym

– Udaje nam się wdrożyć w Polsce rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym, która krok po kroku idzie w pozytywną stronę i rzeczywiście mamy tutaj znaczący wzrost osób, które oszczędzają długoterminowo z myślą o bezpiecznej emeryturze. W ostatnich dwóch miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tys. Jest to znaczący wzrost, który był możliwy m. in. dzięki kampanii informacyjnej, w której kładliśmy nacisk na pokazywanie korzyści – stwierdził Paweł Borys, Prezes PFR SA. Sam autozapis w PPK odbywa się co cztery lata i dotyczy osób w wieku 18-55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie. Jest to ułatwienie dla pracowników, którzy by przystąpić do PPK, nie muszę nic robić – pracodawca zapisze ich automatycznie, o ile nie ponowią deklaracji o rezygnacji.

Profil uczestników PPK

Prawie dwukrotnie chętniej w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1%) niż sektora publicznego (24,9%). Najchętniej do PPK w ramach autozapisu przystąpili pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób to 67%. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, widać wyraźnie dominację pracowników w wieku 25-34 oraz 35-44 lat. Odpowiednio stanowią oni 34,2% oraz 33,3% uczestników. Najmniej chętnie do programu przystępują osoby powyżej 60. roku życia (0,5%). Średnia wieku uczestnika PPK to 39 lat.

W ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków

Nieznacznie więcej w programie jest mężczyzn (51,8%) niż kobiet (48,2%). 4,9% uczestników to osoby innej narodowości niż polska. Najwyższa partycypacja nadal utrzymuje się w województwie mazowieckim (58,1%), dolnośląskim (45,6%), wielkopolskim (43,2%) i małopolskim (42,5%). – Wprowadzanie PPPK spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) o ponad 300 tysięcy. W wyniku wdrażania programu w ostatnich trzech latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w systemach pracowniczych w Polsce wzrosła o 3,6 mln osób – mówił Paweł Borys. Tym samym w ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków.

Wartość aktywów w PPK

Aktualna wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosi 14,9 mld zł. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 mld zł, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld zł. – Miesięczne wpłaty do PPK to rząd wielkości 500 mln zł, jeśli mówimy o tym, że będziemy mieć w tym momencie blisko 30% więcej uczestników PPK, można się spodziewać, że transfer miesięczny do PPK to będzie ok. 700 mln zł. To już jest naprawdę istotna kwota, która co miesiąc regularnie wpływa na rynek – zauważył Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR SA.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nadal najbardziej opłacalny produkt oszczędnościowy w Polsce

Tylko 50,7% wpłat do PPK (7,5 mld zł) stanowią wpłaty pracowników. Drugie tyle to wpłaty pracodawców (38,5%, 5,7 mld zł) oraz dopłaty państwa (10,9%, 1,6 mld zł). Pracownicze Plany Kapitałowe to nadal najbardziej opłacalny produkt oszczędnościowy w Polsce i pewny sposób oszczędzania na cele emerytalne w niepewnych czasach. Stopa zwrotu na inwestycji w PPK (wpłaty pracodawcy i państwa oraz zwrot z inwestycji) dla przykładowego pracownika, oszczędzającego od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł brutto wynosi 113%. Oznacza to, że taki pracownik zgromadził 113% więcej, niż sam wpłacił na swój rachunek PPK. Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.

Instytucje, zarządzające rachunkami PPK

Aktualnie środkami, gromadzonymi w ramach PPK, zarządza 18 instytucji finansowych. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24% do wysokości 0,43%, a średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wynosi 0,345%. Dla uczestnika programu ten koszt jest bardzo niski.

Działania edukacyjne i szkoleniowe

W ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych, PFR Portal PPK przeprowadził 8206 szkoleń dla 263 tys. uczestników. W sumie od wejścia w życie ustawy, odbyło się 8378 wydarzeń edukacyjnych, dotyczących programu. – Mam głęboką pewność co do tego, że rola, jaką pełnią nasi trenerzy, ma istotne znaczenie. Zaufanie, raz naruszone, jest bardzo trudne do odbudowania, mimo to nam się udaje i jak widać partycypacja rośnie – stwierdził Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Sama oficjalna strona programu – www.mojeppk.pl – zgromadziła dotąd 10,3 mln użytkowników oraz zanotowała 30,6 mln odsłon.

Co dalej po autozapisie?

W ciągu najbliższych dwóch lat zakładany jest wzrost liczby uczestników do 4,5-6 mln, czyli osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50%. W budowaniu oszczędności pomóc może także uruchomienie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która pozwoli na dostęp, w jednym miejscu, do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika. To nowa jakość informowania i edukowania o produktach emerytalnych. W sposób ciągły będą także prowadzone działania edukacyjne i upowszechniające PPK.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie 6-8 mln uczestników PPK

– Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50% partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10-15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli – oznajmił Paweł Borys. Kolejny autozapis nastąpi w 2027 r.
Udostępnij: