Przejdź do treści

4. na 10. pracowników rozważa przebranżowienie

Fot. free-images.com

Choć blisko 70% zatrudnionych deklaruje zadowolenie z pracy, prawie połowa respondentów myśli o jej zmianie.

Jak wynika z najnowszej edycji “Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding, jednocześnie, podobnie jak w ub. roku, 4 na 10 pracowników rozważa przebranżowienie. Na chęć kontynuowania zatrudnienia u aktualnego pracodawcy największy wpływ mają czynniki finansowe, zapewnienie większych możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawienie atmosfery w pracy.

Doniesienia o niedoborze kadr utwierdzają pracowników w przekonaniu, że pomimo zmieniającego się klimatu ekonomicznego, rynek im sprzyja

Z przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania wynika, że pracownicy są optymistyczni co do przyszłości swojego zatrudnienia. Nastroje pokrywają się z planami pracodawców – według raportu blisko 78% z nich chce utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia i nie przewiduje zwolnień. Jednocześnie w porównaniu z rokiem 2023, liczba osób zainteresowanych zmianą obecnego miejsca zatrudnienia wzrosła o 5,1 p.p. i stanowi obecnie najwyższy wynik od 2018 r.

– Doniesienia o niedoborze kadr utwierdzają pracowników w przekonaniu, że pomimo zmieniającego się klimatu ekonomicznego, rynek im sprzyja. To również dlatego obserwujemy coraz większą gotowość zatrudnionych do zmiany pracodawcy. Jeszcze rok temu takie plany deklarowało 39,8% pracujących, obecnie jest to 44,9%. Takie deklaracje często stanowią odpowiedź na warunki zatrudnienia, w tym nieadekwatną do natłoku obowiązków pensję oraz na mniejszą siłę nabywczą Polaków. Możemy interpretować ten fakt również jako dostrzeganie zachodzących zmian związanych m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji, zapotrzebowaniem na nowe kompetencje i próbę dostosowania się do nich – tłumaczy Anna Wesołowska, dyr. zarządzająca Gi Group Poland SA.

Nastroje i obawy

Jak wynika z raportu jej firmy „Barometr Rynku Pracy”, 7 na 10 badanych jest zadowolonych z pracy w obecnym miejscu zatrudnienia, przy czym większość z nich (52%) umiarkowanie. Wysoki wskaźnik satysfakcji odnotowano w grupie najmłodszych pracowników – 20% respondentów w tej grupie wyraża zdecydowane zadowolenie. Podobny wynik (21%) odnotowano wśród osób, których dochód mieści się w granicach 5-6 tys. zł netto.

Pomimo niepewności gospodarczej ponad połowa badanych (56%) nie obawia się również o utratę pracy, martwi się o to co czwarta osoba. Niepokój maleje wraz z wiekiem i wysokością zarobków.

Coraz więcej Polaków otwartych na zmiany

A jednak o zmianie pracy myśli aż 45% respondentów. Wzrost takich deklaracji zaobserwowano we wszystkich regionach kraju, z wyjątkiem centralnego, gdzie chęć zmiany pracy jeszcze rok temu zgłaszała połowa ankietowanych, a obecnie mniej, bo 38,5%.

Chęć zmiany pracy dotyczy często odległej perspektywy – 15% badanych planuje taki krok w ciągu najbliższych dwóch lat, a 14% w ciągu roku. 12% chce jednak złożyć wypowiedzenie w tym półroczu, a 3% w perspektywie miesiąca. Zmianę najczęściej biorą pod uwagę badani między 18 a 24 rokiem życia (57%). Wśród najstarszych jest to jedynie co piąta osoba.

Uwagę zwraca odsetek aktywnie poszukujących nowego pracodawcy wśród osób, które obawiają się o swoje zatrudnienie

– Niepewność ekonomiczna utrzymująca się w ostatnich latach sprawiała, że Polacy bacznie śledzili ogłoszenia z ofertami pracy, ale ostrożnie podchodzili do zmiany miejsca zatrudnienia. Prognozowane odmrożenie gospodarki pozwala im jednak coraz odważniej planować przyszłość. Uwagę zwraca również odsetek aktywnie poszukujących nowego pracodawcy wśród osób, które obawiają się o swoje zatrudnienie lub zamierzają zmienić pracę. Rok temu takie deklaracje składało 60,8% z nich, obecnie to blisko 65%, co pokazuje większą proaktywność pracowników i gotowość do dopasowywania się do rynku pracy – komentuje Tomasz Tarabuła, dyr. regionalny Gi Group Poland SA.

Chęć przebranżowienia

Pracujący coraz częściej myślą również o zmianie obecnie wykonywanego zawodu. Jak wynika z Barometru Rynku Pracy, przebranżowienie rozważa 4 na 10 respondentów, przy czym w grupie osób obawiających się utraty pracy lub zamierzających ją zmienić odsetek zainteresowanych takim rozwiązaniem wynosi aż 65%.

Do przebranżowienia się w największym stopniu zachęciłoby zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i stabilności zatrudnienia – na ten czynnik wskazało niemal 39% badanych. Na podium uplasowały się rozwiązania pomagające w zdobywaniu nowych kwalifikacji (np. nauka w czasie pracy), na które wskazało 34% respondentów, a także szkolenia organizowane lub w całości finansowane przez pracodawcę (30,7%).

Umożliwienie rozwoju kwalifikacji częściej niż wśród ogółu badanych było wskazywane przez osoby obawiające się utraty pracy lub zamierzające ją zmienić, oraz młodszych specjalistów i osoby posiadających wyższe wykształcenie.
Udostępnij: