Przejdź do treści

52% firm potrzebuje pracowników dorywczych

Fot. Tikrow

Wskaźnik Pracy Dorywczej na I kwartał br. wskazuje, że coraz więcej Polaków rozważa pracę dorywczą. Zamierza jej szukać 22% osób, o 4 pkt proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2023 r.

Do dorabiania skłaniają głównie rosnące koszty życia (53% wskazań) – wynika z badania przygotowanego przez agencję pracy Tikrow.

Najczęściej pracowników dorywczych będą poszukiwały firmy logistyczne (61%)

Przedsiębiorstwa w podobnym stopniu co kwartał wcześniej planują wspierać się pracą dorywczą (52% vs. 53% w IV kwartale 2023). Eksperci agencji zwracają uwagę, że firmy zaczynają na stałe wpisywać pracowników natychmiastowych w swoje strategie zatrudnienia, stawiając coraz częściej na model hybrydowy. I to niezależnie od pory roku, piku produkcyjnego lub sprzedażowego. Najczęściej pracowników dorywczych będą poszukiwały firmy logistyczne (61%). Dodatkowe zajęcie Polacy znajdą też w zakładach produkcyjnych (51%) i w handlu (44%).

– Pierwszy tegoroczny Wskaźnik Pracy Dorywczej wyraźnie wskazuje na dwie tendencje. Utrzymuje się zainteresowanie firm pracownikami dorywczymi, co oznacza, że przedsiębiorcy chętnie doceniają zalety hybrydowego zatrudnienia, czyli łączenia stałych pracowników z dorywczymi, oraz budowania elastycznych grafików pracy. Ten model coraz częściej staje się standardem w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Wśród Polaków natomiast widać zwiększone zainteresowanie pracą natychmiastową, co nie jest motywowane dodatkowymi wydatkami jak w poprzednim kwartale, ale przede wszystkimi rosnącymi kosztami życia – mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Firmy potrzebują dodatkowych pracowników…

Wyniki Wskaźnika Pracy Dorywczej z I kwartału 2024 roku pokazują, że coraz więcej firm chce wspierać się pracownikami dorywczymi. 27% ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że nie planuje zatrudniać ich, podczas gdy kwartał wcześniej ta grupa była większa o 6 pkt proc. W sumie 52% przedsiębiorstw planuje wspierać się pracownikami dorywczymi (-1 pkt proc. w ujęciu kwartalnym), z czego 18% prognozuje większe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych niż w poprzednim kwartale, 19% podobne, a 15% mniejsze.

… szczególnie w logistyce

W pierwszych miesiącach tego roku najwięcej dodatkowej pracy czeka na Polaków w logistyce. Tak deklaruje 61% firm (o 5 pkt proc. mniej niż w IV kwartale 2023, kiedy sektor skupiał się na obsłudze klientów w okresie Black Week i Świąt). W produkcji co druga firma planuje zatrudnienie pracowników w modelu „na dniówki” (51%, o 8 pkt proc. mniej w ujęciu rocznym). Niewielki wzrost zainteresowania pracą dorywczą odnotowano natomiast w sektorze handlu. 44% sklepów i marketów będzie szukać „dodatkowych rąk do pracy” (o 1 pkt proc. więcej w ujęciu kwartalnym).

Marta Śliwińska, Senior Employer Branding Manager w Biedronce, zwraca uwagę, że w obliczu niesłabnących wyzwań w 2024 r., szczególnie tych natury ekonomicznej, dział HR musi szczegółowo analizować każdą wydaną złotówkę. – Efektywne zarządzanie wymaga skupienia się na kluczowych wskaźnikach, takich jak produktywność, kontrola kosztów personalnych związanych z zatrudnieniem oraz analiza wynagrodzeń i zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Świat biznesu pędzi coraz szybciej, dostosowując się do oczekiwań konsumentów, zwiększając konkurencyjność i dążąc do optymalizacji zysków. Dział HR, jako strategiczny partner ma za zadanie wspierać biznes w najbardziej efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, które są najważniejszymi aktywem organizacji – mówi Marta Śliwińska.

Polacy częściej szukają dodatkowej pracy

W okresie styczeń-marzec tego roku atrakcyjnych zleceń pracy dorywczej planuje szukać liczniejsza grupa Polaków niż pod koniec 2023 roku. 22% respondentów podejmie w I kwartale br. pracę dodatkową, o 4 pkt proc. więcej w ujęciu kwartalnym. 57% nie ma takich zamiarów, a 20% jeszcze nie wie.

Do dodatkowego zajęcia skłaniają Polaków przede wszystkim rosnące ceny i wysokie koszty utrzymania (53%). 49% Polaków traktuje pracę natychmiastową jako okazję do zaspokojenia swoich dodatkowych potrzeb, jak np. wakacje czy drobny remont.
Udostępnij: