Przejdź do treści

80% pracujących Polaków angażuje się w wykonywane zadania zawodowe

Fot. free-images.com/Pixabay

W polskiej dyskusji o zatrudnieniu od lat krąży opinia, że Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy.

Kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia

Tymczasem najnowsze badanie portalu Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79% respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia. Tylko 39% pracujących respondentów deklaruje, że w ich pracy dodatkowe zaangażowanie opłaca się pracownikowi.

Z badania portalu wynika m.in., że

  • 54% pracujących Polaków poświęca średnio na pracę 8 godzin dziennie.
  • 8 na 10 respondentów angażuje się w wykonywane zadania zawodowe.
  • 37% badanych stara się skupiać wyłącznie na formalnych obowiązkach.
  • Docenianie pracowników może przeciwdziałać wysokiej rotacji.

Quiet quitting: pracownik rezygnuje z ambicji wykraczających poza podstawowe obowiązki

W wielu źródłach na różne sposoby odmieniany jest anglojęzyczny termin quiet quitting (pol. cicha rezygnacja). Oznacza on zmianę podejścia do pracy, zgodnie z którym pracownik rezygnuje z ambicji wykraczających poza podstawowe obowiązki. W praktyce przejawia się to m.in. w niezgodzie na angażowanie się w nowe zadania i pracę w nadgodzinach czy na obniżeniu ambicji dotyczących awansu zawodowego, co ma pozwalać m.in. zyskać większy balans między pracą, a życiem osobistym.

„Pełny etat” najbardziej popularnym wymiarem realizacji obowiązków zawodowych

Według najnowszego badania Pracuj.pl „Praca w czasach zmian”, model klasycznego „pełnego etatu” pozostaje najbardziej popularnym wymiarem realizacji obowiązków zawodowych. Średnio 8 godzin dziennie pracuje 54% badanych Polaków posiadających zatrudnienie. Wśród grup wiekowych na tle innych wyróżniają się najmłodsi respondenci, którzy najrzadziej poświęcają czas na zadania w tym wymiarze (44%), w pozostałych grupach wyniki różniły się nieznacznie.

Polacy angażują się w wykonywane obowiązki

Najnowsze badanie portalu zdaje się potwierdzać opinię o zaangażowaniu Polaków w wykonywane obowiązki. Deklaruje je w swojej codziennej pracy blisko 8 na 10 respondentów posiadających zatrudnienie. W wykonywanie zadań angażują się nieco częściej kobiety (83%) niż mężczyźni (76%), różnica widoczna jest także między pracownikami biurowymi (82%) oraz fizycznymi (75%). Jednak w każdej z grup odsetek deklaracji jest wyższy, niż spodziewany wstępnie przez analityków.

Postrzegamy siebie zazwyczaj jako rzetelnych specjalistów

– Z badania Pracuj.pl wyłania się pewien charakterystyczny sposób postrzegania wyzwań zawodowych. Wysoki odsetek osób deklarujących zaangażowanie w pracy wskazuje, że postrzegamy siebie zazwyczaj jako rzetelnych specjalistów. Jednocześnie jednak dla części z nas nie łączy się to z gotowością na realizację dodatkowych zadań, wykraczanie poza sztywne ramy codziennego, znanego sobie grafiku. To kolejna odsłona zmian w podejściu do pracy, zgodnie z którymi pracownicy coraz częściej chcą wykonywać dobrze swoje obowiązki, ale nie zapominając o balansie między życiem zawodowym, a osobistym – komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Niechęć do wykonywania zadań poza ustaloną listą częściej wykazują pracownicy fizyczni

Należy zauważyć, że niechęć do wykonywania zadań poza ustaloną listą częściej wykazują pracownicy fizyczni (48%) niż biurowi (34%). Może to wynikać ze specyfiki pracy obu grup, zwłaszcza stereotypowych doświadczeń tzw. blue collars i postrzegania tej grupy jako nieco bardziej narażonej na nieuczciwe zachowania niektórych pracodawców.

Wyniki badania przestrogą dla wielu pracodawców

– Wyniki badania stanowią przestrogę dla wielu pracodawców. Przyjmując pewne uproszczenie badanie może wskazywać, że w ich firmach 4 na 10 osób nie widzi głębszej korzyści z dawania z siebie zawodowo jak najwięcej. Innymi słowy to grupa osób, których potrzeby nie zostały prawdopodobnie odpowiednio zaadresowane przez firmowe strategie rozwoju karier, szkolenia, premiowania czy wynagradzania. Pracownik, który nie widzi własnej korzyści w angażowaniu się w codzienne obowiązki, jest zdecydowanie mocniej narażony na wypalenie, niechęć wobec pracy, a w dłuższej perspektywie – na odejście z firmy.

Zwłaszcza dziś, w dobie rosnących na rynku pracy napięć wywoływanych przez sytuację gospodarczą, takie osoby trzeba traktować ze szczególną troską. Ich odpowiedzi są wskazówką, że programy rozwojowe i motywacyjne w wielu miejscach wciąż funkcjonują niedostatecznie skutecznie – komentuje Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Grupie Pracuj.
Udostępnij: