Przejdź do treści

Abramowicz: Konieczna osłona energetyczna dla sektora MŚP

Na zdjęciu banknoty stuzłotowe

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystosował apel do premiera Mateusza Morawieckiego o konieczności objęcia MŚP osłoną energetyczną.

W swoim apelu Rzecznik przypomniał, ze już 14 stycznia br. skierował do premiera pismo dotyczące objęcia przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) działaniami osłonowymi, które zostały zastosowane w ustawie z 26 stycznia br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu wobec gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów zaopatrujących w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazanej w ustawie grupie odbiorców wrażliwych.

(…)W odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z 17 marca br. znalazło się stwierdzenie, że narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych nie można zastosować wobec podmiotów prowadzących rynkową działalność gospodarczą z uwagi na przepisy m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. (…) gdyż byłoby to działanie stanowiące niedozwoloną pomoc publiczną.

W opinii Rzecznika MŚP przedstawiona w piśmie argumentacja jest niezrozumiała i niespójna. W grupie odbiorców wrażliwych, wymienionych w Ustawie, są działające na zasadach rynkowych uczelnie, szkoły, żłobki, przychodnie i inne podmioty. Z dyrektywy gazowej wynika, że państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności zapewniają odpowiednie środki ochrony odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych. „W związku, z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć do grupy odbiorców wrażliwych sektor MŚP” – zwraca uwagę Rzecznik.

Jak dalej zaznacza „oprócz lawinowego wzrostu ceny zakupu gazu, przedsiębiorców dotyka, w części już wprowadzona, a w części zapowiadana, kilkukrotna podwyżka cen energii elektrycznej. O ile gazu używa tylko część firm, to z prądu korzystają wszystkie. W przypadku handlu spożywczego koszt prądu w tej chwili to kilka procent marży. Podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki”.

Tymczasem 23 sierpnia br. PAP podała „za agencją Reuters, że rząd grecki podjął decyzję o podwojeniu dopłat za energię dla odbiorców indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorców, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro. Wsparcie ma pokrywać 89% wzrostu cen dla firm. Przykład Grecji pokazuje, że prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie przyjęcia rozwiązań osłonowych dla sektora MŚP” – zwraca uwagę Adam Abramowicz.

„Panie Premierze do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543). Bardzo proszę, aby rząd wprowadził na etapie prac sejmowych poprawki do tego projektu, których efektem będzie objęcie sektora MŚP ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat wzorem Grecji albo zamrożenie do końca 2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r.” – apeluje na zakończenie Adam Abramowicz.

Udostępnij: