Przejdź do treści

Abramowicz: Obowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd!

Adam Abramowicz podczas śniadania prasowego na Kongresie ESG Polska Moc Biznesu; fot. III Kongres Polska Moc Biznesu

Czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania? Opinie wśród ekspertów są podzielone: niektórzy uznają te wymogi za nadmierne obciążenie i absurd, podczas gdy inni widzą w nich szansę na rozwój i dostosowanie się do globalnych trendów. W biznesie wrze! – słowa Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zainicjowały III Kongres ESG Polska Moc Biznesu na PGE Narodowym w Warszawie.

Wydarzenie, będące centrum wymiany wiedzy dla ekspertów i liderów biznesu, rozpoczęło się od śniadania prasowego, podczas którego Abramowicz podjął także kontrowersyjny temat, stwierdzając, że „ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

W kontekście obecnego rynku, na którym wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta

Podczas śniadania prasowego inaugurującego III Kongres ESG Polska Moc Biznesu, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, poruszył dwa istotne tematy, które wywołały silne reakcje i dyskusje. Pierwszy „Czy sektor MŚP udźwignie koszty związane z raportowaniem ESG?” dotyczył wyzwań, z jakimi mogą się zmierzyć MŚP w kontekście spełniania wymogów raportowania ESG.

– Wyzwania związane z raportowaniem ESG dla sektora MŚP mogą być znaczące, lecz równie ważne jest zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na ich przyszłość i dostosowanie do globalnych trendów – skomentował Abramowicz. – Stajemy przed poważnym ryzykiem zamykania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W kontekście obecnego rynku, na którym wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta – zauważa Adam Abramowicz.

Nadciąga fala problemów, która może zagrozić stabilności gospodarki. Ta „fala” to wymogi raportowania ESG, które będą obowiązywać wszystkich

Największe obawy przedsiębiorców budzi wzrost kosztów – energii, płac, ubezpieczeń społecznych. Obecnie firmy jeszcze radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale nadciąga fala problemów, która może zagrozić stabilności gospodarki. Ta „fala” to wymogi raportowania ESG, które będą obowiązywać wszystkich – od małych sklepów po warsztaty. Generowane przez to dodatkowe koszty mogą obciążać nie tylko przedsiębiorstwa, ale całą gospodarkę.

– Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, koszty raportowania ESG mogą doprowadzić do zamknięcia wielu MŚP, co w konsekwencji przyniesie korzyści dużym korporacjom – dodaje Abramowicz.

Abramowicz podkreślił również, że podejście KE do wymuszania zmian w zakresie raportowania ESG różni się od systemu zachęt stosowanego w USA, co może mieć negatywne skutki nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej gospodarki.
Udostępnij: