Przejdź do treści

Awans Polaka w kierowniczej strukturze Philip Morris

Michał Mierzejewski; fot. Dariusz Iwański/PMI

Michał Mierzejewski awansuje na stanowisko jednego z trzech wiceprezydentów Philip Morris International (PMI) na Europę. Polak pokieruje regionem obejmującym Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę i Mołdawię – poinformowała spółka PMI.

Udostępnimy dorosłym palaczom alternatywne produkty bezdymne

– Czuję pełen ciężar dodatkowej odpowiedzialności w związku z objęciem nowej roli w tych historycznych czasach, przez które przechodzimy. Jestem również pełen pokory z powodu zaufania, jakim mnie obdarzono, i wiem, że od Rygi po Kijów, od Warszawy po Tallin i Wilno mamy najlepsze zespoły, które są gwarantem, że we wszystkich tych krajach utrzymamy tempo transformacji w celu pozostawienia za sobą biznesu papierosowego, poprzez udostępnienie dorosłym palaczom alternatywnych produktów bezdymnych – mówi Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International na Europę Północno-Wschodnią.

Philip Morris przekazał ponad 43 mln zł właśnie na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Utworzenie klastra z Ukrainą, Polską i krajami bałtyckimi jest szczególnie znaczące, nie tylko ze względu na wspólne wartości oraz dziedzictwo, lecz także w związku z podobną determinacją stawiania czoła niepewnym perspektywom i ich makroekonomicznym przeciwnościom, czego dobrym przykładem jest udzielanie pomocy humanitarnej i wsparcia ukraińskim pracownikom PMI oraz ich rodzinom. Philip Morris przekazał ponad 43 mln zł właśnie na pomoc humanitarną.

Polska i kraje bałtyckie nadal odgrywają kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy

– Geograficznie jesteśmy blisko z Ukrainą, a jako społeczeństwo w pełni jednoczymy się w obliczu trudnej sytuacji naszych sąsiadów. Od samego początku tej wojny Polska i Polacy, ale też Estończycy, Łotysze i Litwini natychmiast włączyli się w działania pomocowe. W globalnych strukturach Philip Morris 4 tys. naszych pracowników z blisko 80 krajów z całego świata zainicjowało wewnętrzny ruch globalnej solidarności, zbierając kilka milionów złotych dla Ukrainy, a firma podwoiła to wsparcie. Polska i kraje bałtyckie odgrywały i nadal odgrywają kluczową rolę we wspieraniu naszych sąsiadów – średnio co piąty nasz pracownik w Polsce działa jako wolontariusz – przypomina Michał Mierzejewski.

Objęcie nowego stanowiska to duża odpowiedzialność, ale też duże wyzwanie

– Teraz zacieśniamy również nasze więzi biznesowe. Jestem niezwykle dumny, że mogę być liderem w czasie tych ważnych zmian. Przewodzenie transformacji naszej firmy na polskim rynku i budowanie przyszłości bez dymu, od początku było dużym przedsięwzięciem, które realizowałem przez ostatnie lata z pasją i pełnym zaangażowaniem. Objęcie nowego stanowiska to duża odpowiedzialność, ale też duże wyzwanie. Jestem przekonany, że na tym fundamencie ludzkiej życzliwości i zaufania, którego jesteśmy świadkami od ponad roku, jesteśmy w stanie wspólnie z Ukrainą zbudować w naszym regionie coś dobrego – dodaje Mierzejewski.

W ostatnich latach prezes i dyr. zarządzający PMI w Polsce oraz krajach bałtyckich

Jest on z wykształcenia prawnikiem, absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę w Philip Morris rozpoczął w 2004 r. Od 2008 r. był członkiem zarządu oraz dyr. ds. korporacyjnych. Z kolei od 2013 r. odpowiadał również za kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia). Przez ostatnie lata z sukcesami pełnił rolę prezesa oraz dyrektora zarządzającego w Polsce oraz krajach bałtyckich, przewodząc bezdymnej transformacji firmy oraz zapewniając stały wzrost biznesu w całym klastrze. Dobrym tego przykładem są m.in. wyniki osiągnięte w roku 2022 na rynku litewskim, gdzie udział wyrobów tytoniowych do podgrzewania jest największy wśród krajów regionu (27%), a w samym Wilnie kształtuje się na poziomie 38%. Do 2025 r. połowa globalnych przychodów firmy ma pochodzić z produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości niż papierosy, czyli z tzw. produktów bezdymnych, które nie są wolne od ryzyka, jednak stanowią lepszą alternatywę dla pełnoletnich osób palących niż kontynuowanie palenia.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju oraz jednym z największych pracodawców, dającym zatrudnienie ok. 7 tysiącom osób na terenie całego kraju.
Udostępnij: