Przejdź do treści

Co 4. polska firma nie ma budżetu na ochronę przed cyberzagrożeniami

Fot. Sophos

Wysokie koszty rozwiązań ochronnych, niska świadomość zagrożeń wśród pracowników oraz brak zainteresowania kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa – to trzy największe wyzwania związane z zapewnianiem cyfrowej ochrony w polskich firmach.

Dla co 3. szefa największą przeszkodą w zapewnianiu swojej firmie e-bezpieczeństwa ceny rozwiązań i usług ochronnych

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Sophos wynika także, że rodzime przedsiębiorstwa najbardziej obawiają się problemów z płynnością finansową, które mógłby spowodować cyberatak. 35% osób na stanowiskach kierowniczych za największą przeszkodę w zapewnianiu firmie cyberbezpieczeństwa uważa ceny rozwiązań i usług ochronnych – na tę kwestię w równym stopniu wskazują zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy. Jeszcze częściej niż Polacy na ten problem zwracają uwagę Czesi i Węgrzy. Odpowiednio 53% i 45% ankietowanych wymieniło ceny rozwiązań ochronnych jako najważniejsze wyzwanie związane z cyberbezpieczeństwem.

Średnio co czwarta polska firma nie ma budżetu na ochronę przed cyberzagrożeniami

Z badania wynika także, że średnio co czwarta polska firma nie ma budżetu na ochronę przed cyberzagrożeniami. Im niższe obroty, tym trudniej jest wygospodarować na to odpowiednie środki.

Prawie jeden na trzech menedżerów (32%) przyznaje, że dużym problemem jest także brak zainteresowania kwestią ochrony danych i systemów. Warto zaznaczyć, że na tę trudność zwracało uwagę aż 41% osób w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zarówno pod względem liczby zatrudnionych (od 50 do 249 pracowników) jak i wysokości obrotów (od 5 do 15 mln złotych rocznie). Co ciekawe, zarówno w mniejszych, jak i większych firmach, zagadnienie to podnosił zauważalne mniejszy odsetek ankietowanych – odpowiednio 24% i 27%.

Zainteresowanie e-bezpieczeństwem w firmach znacząco wzrosło po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę

– Ponad połowa polskich menedżerów i dyrektorów zauważa, że zainteresowanie cyberbezpieczeństwem w ich firmach znacząco wzrosło po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę – komentuje Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w firmie Sophos. – Jednak ochrona zasobów stała się zbyt złożona, aby przedsiębiorstwa mogły ją zapewniać we własnym zakresie. Coraz bardziej zuchwałe ataki cyberprzestępców sprawiają, że potrzebne są coraz lepsze narzędzia i większe umiejętności zespołów ds. bezpieczeństwa. To sprawia, że rosną koszty związane z ochroną środowisk IT – dlatego widzimy zwiększone zainteresowanie usługami SECaaS (Security as a Service). Firmy, które nie mogą sobie pozwolić na jednorazowy duży zakup, mogą w ten sposób skorzystać z wiedzy specjalistów oraz dobranych do ich potrzeb rozwiązań za znacznie niższą, cykliczną opłatą abonamentową.

Wielu nieświadomych cyberzagrożeń pracowników

Blisko 30% ankietowanych zwróciło również uwagę na nieświadomych cyberzagrożeń pracowników. Kwestia ta była wskazywana częściej niż problemy związane z czasem potrzebnym na wdrożenie odpowiednich rozwiązań (28%), niską dostępnością wykwalifikowanych specjalistów (27%) czy przestarzałą infrastrukturą IT w przedsiębiorstwach (26%).

– Rezultaty badania pracowników przeprowadzonego przez Sophos wskazują, że połowa polskich firm nie zapewniła kadrze szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Stąd mogą wynikać problemy z brakiem świadomości potencjalnych zagrożeń, ale też niechęć do wprowadzania zmian mających na celu poprawę poziomu ochrony. W miejscach, w których wdrożono nowe rozwiązania, takie jak dwuskładnikowa weryfikacja czy szyfrowane połączenia VPN, nie są one postrzegane przez pracowników jako utrudniające pracę. Natomiast w kwestiach dotyczących edukacji zatrudnionych osób z zakresu cyberhigieny rodzime przedsiębiorstwa mają wciąż sporo do zrobienia – dodaje Nocoń.

Szczególnie dotkliwym skutkiem cyberataku problemy z płynnością finansową firmy

Według 40% polskich menedżerów szczególnie dotkliwym skutkiem cyberataku mogą być problemy z płynnością finansową firmy (na Węgrzech i w Czechach jest to zaledwie 10% i 12% respondentów). Konsekwencji finansowych najbardziej obawiają się osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach o obrotach do miliona złotych (aż 55%). Wśród pracujących w podmiotach o obrotach powyżej 15 mln zł rocznie odsetek ten wyniósł 41%.

U 94% ofiar ataku ransomware wydarzenie to negatywnie wpłynęło na zyski firmy

– Z opublikowanego przez Sophos raportu State of Ransomware 2022 wynika, że aż u 94% ofiar ataku ransomware wydarzenie to negatywnie wpłynęło na zyski firmy. Jeśli cyberprzestępcom uda się złamać zabezpieczenia, można mieć niemal stuprocentową pewność, że atak zachwieje stabilnością finansową. Należy pamiętać, że straty związane są nie tylko z kosztami usunięcia skutków cyberataku lub opłacenia okupu.

Włamanie do firmowych systemów może też skutkować utratą zaufania klientów i partnerów biznesowych lub koniecznością zapłacenia kar, co w efekcie utrudni utrzymanie się na rynku – ostrzega Nocoń.
Udostępnij: