czwartek, 13 luty 2020 17:52

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Fundacja “Teraz Polska”

Napisał
Kapituła PGZ: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” Kapituła PGZ: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” – współorganizator Konkursu.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego realizuje "Polski Program Promocyjny", którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek.

W ramach programu, od blisko dwudziestu pięciu lat, organizowany jest niekomercyjny Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający grupę najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.

https://terazpolska.pl/