piątek, 14 luty 2020 18:32

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Napisał
Kapituła PGZ: Fundacja im. I. Krasickiego Kapituła PGZ: Fundacja im. I. Krasickiego

Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego powstała w 2018 r. Jej celem jest nie tylko upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci, lecz również działania związane ze wspieraniem polskiego dziedzictwa narodowego.

Misją Fundacji jest wspieranie w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności dorobku polskiego ziemiaństwa.

Fundacja zajmuje się również podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji i, co za tym idzie, promowaniem świadomości obywatelskiej, kulturowej i narodowej. Wśród celów działania instytucji jest także wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski oraz promocja dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

http://fundacjaxbw.pl/