piątek, 14 luty 2020 18:36

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Instytut Staszica

Napisał
Kapituła PGZ: Instytut Staszica Kapituła PGZ: Instytut Staszica

Partner merytoryczny Konkursu, fundacja zajmująca się promowaniem pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej.

A także wspieraniem działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych.

Wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP.

http://instytutstaszica.org