piątek, 14 luty 2020 18:50

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Centrum im. Adama Smitha

Napisał
Kapituła PGZ: Centrum im. Adama Smitha Kapituła PGZ: Centrum im. Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha - think tank, którego misją jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku oraz odpowiedzialnego społeczeństwa.

Fundacja Centrum im. Adama Smitha – Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce została założona 16 września 1989 jako kontynuacja powstałej 3 grudnia 1988 Akcji Gospodarczej. Misją Centrum jest propagowanie zasad wolnego rynku opartego na fundamencie wolności i moralności, własności prywatnej, swobodzie umów, ograniczonej interwencji władz publicznych w gospodarkę oraz wolności słowa. Misję i zadania statutowe Centrum realizuje przez prowadzenie badań, edukację i tworzeniu ustawowych rozwiązań systemowych. Co roku od 1994 roku w Polsce Centrum wylicza Dzień Wolności Podatkowej oraz m.in. publikuje raport dotyczący kosztów wychowania dzieci.

Centrum skupia środowisko złożone z ekonomistów, prawników, politologów, socjologów, informatyków oraz przedstawicieli innych dziedzin.

http://www.smith.pl/