piątek, 14 luty 2020 18:54

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Napisał
Kapituła PGZ: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kapituła PGZ: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków.

Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

http://www.pte.pl/