piątek, 14 luty 2020 18:56

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Napisał
Kapituła PGZ: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Kapituła PGZ: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - niepubliczna uczelnia techniczno-artystyczna, kształcąca na Wydziale Architektury oraz na Wydziale Inżynierii i Zarządzania.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. WSEiZ powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem 62, od 25 lat kształci na studiach stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (studia zaoczne) licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

http://www.wseiz.pl/