piątek, 14 luty 2020 19:01

Kapituła Pracodawca Godny Zaufania - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Napisał
Kapituła PGZ: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Kapituła PGZ: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - głównym celem ZPP jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają.

https://zpp.net.pl/