Przejdź do treści

Czego uczyć dzieci, by były dobrze przygotowane na przyszłym rynku pracy

Fot. GI Group Holding

„Zawody przyszłości” to te, które kształtują się w oparciu o postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby społeczeństwa.

W dobie dynamicznego rozwoju technologii kluczowe „kompetencje przyszłości” to nie tylko umiejętności techniczne i analityczne, ale również kompetencje miękkie, takie jak krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność do współpracy oraz skuteczna komunikacja.

Nowe możliwości zawodowe rodzi także rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa

Z okazji niedawnego Dnia Dziecka, GI Group Holding zwróciło uwagę na kluczowe umiejętności, które warto rozwijać u dzieci, aby były dobrze przygotowane do wkroczenia na przyszły rynek pracy.

Twórcy „Laboratoriów Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech wśród zawodów przyszłości wymieniają programistów, inżynierów oprogramowania, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji i analizy danych, co wynika z rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji. Zwracają również uwagę na rozwój e-commerce, który podnosi znaczenie specjalistów ds. marketingu cyfrowego, transportu czy logistyki. Zmian doświadcza także sektor opieki zdrowotnej – postęp medycyny generuje wzrost zapotrzebowania na inżynierów biomedycznych, którzy zajmują się specjalistycznymi urządzeniami medycznymi i sztucznymi narządami. Nowe możliwości zawodowe rodzi także rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa – poszukiwani będą inżynierowie, specjaliści ds. energii odnawialnej i projektanci rozwiązań ekologicznych.

Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją?

Eksperci przewidują też dalszy wzrost znaczenia zawodów związanych z wykorzystaniem danych, a także związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak specjaliści ds. uczenia maszynowego czy inżynierowie AI, którzy będą kluczowi w tworzeniu nowych algorytmów i systemów opartych na sztucznej inteligencji. Warto jednak podkreślić, że umiejętność pracy z wykorzystaniem AI będzie prawdopodobnie kompetencją przydatną w niemal  każdym obszarze zawodowym. Sztuczna inteligencja staje się integralną częścią codzienności, wpływając na sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i komunikujemy. Przygotowanie dzieci do przyszłości wymaga nie tylko znajomości podstawowych zasad funkcjonowania AI, ale także rozwijania określonych umiejętności.

– W kontekście rozwoju technologii, niezwykle ważne stają się umiejętności związane z dobrym wykorzystaniem narzędzia jakim jest sztuczna inteligencja, zadawanie odpowiednich pytań oraz analiza proponowanych odpowiedzi – wyjaśnia Daniel Piaszczyk, Senior Partner, Executive IT w firmie Wyser. – AI zmienia sposób, w jaki pracujemy i żyjemy, wpływając na niemal każdy sektor gospodarki. Konieczne jest więc, aby dzieci od najmłodszych lat uczyły się, jak z jednej strony rozważnie, z drugiej efektywnie korzystać z tych rozwiązań.

Miękkie kompetencje w twardym świecie technologii

W dobie cyfryzacji i automatyzacji kompetencje miękkie są nie mniej ważne niż te techniczne. W dynamicznie zmieniającym się świecie kluczowe stają się umiejętności takie jak komunikacja, współpraca, kreatywność oraz zdolność adaptacji. Pracodawcy coraz częściej poszukują kandydatów, którzy potrafią pracować w zespole, nawiązywać relacje i radzić sobie w dynamicznych, często stresujących sytuacjach.

– Najważniejsze kompetencje miękkie, jakich brakuje naszym dzieciom to kompetencje społeczne, m.in. umiejętność nawiązywania i budowania relacji z innymi ludźmi, pracy w zespole czy radzenia sobie w nowych lub stresowych sytuacjach. System edukacji powinien uwzględnić konieczność kształtowania takich kompetencji, co najmniej na równi z aktualnym programem edukacji. Bez nich młodsze pokolenie będzie miało trudności w odnalezieniu się nie tylko na rynku pracy, ale również w codziennym życiu – podkreśla Weronika Sadowska, Delivery Director w firmie Grafton Recruitment.

Rynek pracy już teraz zmaga się z niedoborem kandydatów o kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających pełnić nowe role

– Rozwijanie kompetencji dziecka w zakresie czterech obszarów: myślenia krytycznego, komunikacji, współpracy oraz kreatywności wpłynie korzystnie na jego przyszłość. Poza tym, pracownicy wyższego szczebla i menadżerowie oceniają, że na decyzję o zatrudnieniu danej osoby ma także wpływ posiadanie kompetencji miękkich i interdyscyplinarnych, takich jak asertywność, logiczne myślenie czy wysoka kultura osobista – dodaje Monika Król-Szacherska, manager ds. rozwoju, w firmie Thomas.

Dynamiczny rozwój technologii, a także czynniki demograficzne sprawiają, że rynek pracy już teraz zmaga się z niedoborem kandydatów o kwalifikacjach i umiejętnościach pozwalających pełnić nowe role.

Jednym ze sposobów na wypełnienie luki kompetencyjnej jest reskilling i upskilling. Elastyczność zawodowa oraz stałe podnoszenie kompetencji w coraz szybciej zmieniającym się świecie będą koniecznością.
Udostępnij: