Przejdź do treści

„Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”. Debata Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Debata "Czy jesteśmy gotowi na work-life balance". 1. Od l. Damian Kuraś; fot. Fundacja im. XBW Krasickiego

Wiele polskich firm już wdraża różnorodne rozwiązania zbieżne z unijnymi przepisami – to tylko jeden z wniosków płynących z debaty Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, zatytułowanej „Czy jesteśmy gotowi na work-life balance?”, która odbyła się 20 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Dyrektywa work-life balance – ważny krok w kierunku równości rodzicielskiej, która jest nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy

W tym roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance, której celem jest osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy oraz umożliwienie pracownikom mającym dzieci godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wdrożenie tej dyrektywy to ważny krok w kierunku równości rodzicielskiej, która jest nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy. Czy przepisy zmienią zawodową sytuację kobiet, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy polskie firmy już stosują zasady work-life balance? M.in. na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, a moderowanej przez Damiana Kurasia, dyrektora Instytutu ESG.

W debacie wzięli udział: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Alice Neffe, Prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu; dr Natalia Dernowska-Żaczyk, Dyrektor ds. HR w Hasco-Lek S.A.; Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP); Piotr Jakielaszek, Zastępca Dyrektora Biura Personalnego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Wojciech Zdanowicz, Członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny AMS.

Zmiany wprowadzą stabilność zatrudnienia

Wiceminister Barbara Socha nawiązując do tegorocznej nowelizacji Kodeksu Pracy, który wdrożył dwie dyrektywy: rodzicielską i work-life balance stwierdziła, że wprowadzone zmiany oznaczają, że idziemy w kierunku uelastycznienia rynku pracy, rozumianego jako dopasowania rodzaju pracy do potrzeb rodziców. Pojawiły się nowe rozwiązania, jak urlop opiekuńczy czy urlop od siły wyższej. – Chcemy wzmocnić rodziców żeby mogli łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym – podkreśliła. Zmiany wprowadzają również większą stabilność zatrudnienia. Wiceminister zauważyła, że w Polsce mamy jedną z najniższych luk płacowych, choć zależy to od branży. Zdaniem wiceminister, sytuacja kobiet w Polsce pod względem rynku pracy jest bardzo dobra. 44 proc. osób na stanowiskach kierowniczych to są kobiety, choć na poziomie zarządów i rad nadzorczych mamy jeszcze pole do popisu. – Natomiast jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, to jesteśmy numerem dwa w Europie – mówiła. Wiceminister stwierdziła, że do bardzo szybkiego wzrostu wynagrodzeń kobiet w ostatnich latach przyczynił się program 500 plus który spowodował, że kobietom o wiele łatwiej wrócić do pracy i łatwiej łączyć pracę z wychowywaniem dzieci.

Ważna jest zmiana pokoleniowa i większe zainteresowanie panów życiem rodzinnym

Czy praca hybrydowa i zdalna, które się rozpowszechniły w czasie pandemii, są trwałym zjawiskiem? Zdaniem Alice Neffe sytuacja nie jest do końca porównywalna, jednak wiele spółek, nawet przemysłowych, faktycznie się przestawiło na bardziej elastyczne warunki pracy. Z pracy zdalnej i zmianowej korzysta również coraz więcej mężczyzn. – Ważna jest zmiana pokoleniowa i większe zainteresowanie panów życiem rodzinnym – zauważyła.

– Duży przedsiębiorca od dłuższego czasu mógł wykorzystywać zarówno elastyczne formy zatrudnienia jak i dbać o zaangażowanie oraz ich sferę dobrobytu poza miejscem pracy – mówił dyrektor Piotr Jakielaszek. W PWPW przejawia się to nie tylko w dofinansowywaniu opieki nad dziećmi czy kart sportowych, ale też dofinansowywaniu szeroko zakrojonej, łącznie z usługami stomatologicznymi, opieki medycznej, również dla pracowniczych rodzin. – To jest coś, co pracownicy bardzo sobie cenią – podkreślił. Tam, gdzie to możliwe, są stosowane elastyczne formy zatrudnienia, a ojcowie bez problemu korzystają z urlopu ojcowskiego. Dyrektywa nie spowodowała tu rewolucji.

Kluczem jest dialog i spojrzenie na potrzeby innych

Również dr Natalia Dernowska-Żaczyk podkreśliła, że w Hasco-Lek już stosuje się rozwiązania, które zawierają unijne przepisy. W firmie, oprócz wynagrodzenia, zwraca się bardzo uwagę na świadczenia pozapłacowe. Istotne są też uznanie dla pracowników, zapewnienie im rozwoju, dbałość o ich dobrostan. – W każdej z tych kategorii staramy się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania – mówiła. Przykładem świadczeń pozapłacowych może być uwzględniający różnorodność pokoleniową system kateferyjny, pozwalający pracownikom dopasowywać ofertę pracodawcy do ich potrzeb. – Mamy też wiele rozwiązań dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, bo jesteśmy firmą której misja wyraża się w słowach: „Kompleksowo dbamy o Twoje zdrowie” – podkreśliła. Są też wprowadzone rozwiązania sprzyjające integracji pracowników, takie jak rodzinne pikniki, co jest ważne po okresie pandemii. Firma rozwija możliwości pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy, a przykładem zapewnienia możliwości rozwoju jest Akademia Szkoleń Wewnętrznych.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest dla pracodawców pewnym wyzwaniem, jednak daje się to zrobić

Także Wojciech Zdanowicz zaprezentował szereg rozwiązań, które w AMS sprzyjają pracownikom. Wiele osób pracuje w systemie hybrydowym i umożliwiającym elastyczne podejście do wykonywania zadań. Odpowiadając na skierowane do niego pytanie o aktywizację osób z niepełnosprawnościami, dyrektor Zdanowicz podkreślił, że w AMS osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 10 proc. pracowników. – Osobiście jestem dumny z naszej Fundacji „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport” – podkreślił. Prowadzą ją osoby z niepełnosprawnościami, które np. organizują obozy dla dzieci, różnego rodzaju pikniki. Wielu pracowników to uznani paraolimpijczycy. – Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest dla pracodawców pewnym wyzwaniem, jednak daje się to zrobić – skonkludował Wojciech Zdanowicz.

We Francji obowiązuje skrócony, 35-godzinny tydzień pracy, co pozytywnie wpływa na godzenie życia prywatnego z zawodowym

– Podobnie jak w Polsce, również we Francji zasady work-life balance zostały już wdrożone dawno temu – mówiła dyrektor Joanna Jaroch-Pszeniczna. W 2017 r. zostało wprowadzone prawo do bycia wyłączonym, z powodu którego niektóre firmy zakazują pracownikom odpowiadać na służbowe maile po skończeniu pracy i zakazują pracować w czasie wakacji. We Francji obowiązuje też skrócony, 35-godzinny tydzień pracy, co pozytywnie wpływa na godzenie życia prywatnego z zawodowym. Systemowo jest także wprowadzany zwyczaj aktywizacji mężczyzn w procesie wychowywania dzieci. Zdaniem Joanny Jaroch-Pszenicznej, organizacyjne kalendarze spotkań należałoby bardziej podporządkować potrzebom kobiet, tak by zmniejszyć liczbę kolacji na rzecz śniadań biznesowych i np. nie organizować kongresów na początku roku szkolnego.

Całą debatę można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego: https://www.youtube.com/watch?v=2tkCkmbW4Ts&list=WL&index=1

Laureatów XIII edycji Konkursu „Pracodawca godny Zaufania” poznamy 8 listopada 2023 r. podczas gali w Warszawie. Firmy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez stronę www.pracodawcagodnyzaufania.pl do 30 września.

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Prezydent m.st. Warszawy.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek S.A., a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

Partnerem Strategicznym debat eksperckich w ramach Forum i Konkursu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerem Outdoorowym Konkursu oraz debat eksperckich jest AMS.

Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.
Udostępnij: