Przejdź do treści

Czy polscy pracodawcy potrafią docenić swoich pracowników?

Fot. Drazen Zigic na Freepik/Enpulse

Opublikowany raport „Czy czujesz się doceniany?” rzuca nowe światło na postrzeganie tak ważnej dla Polaków kwestii jak bycie docenianym w miejscu pracy.

W badaniu przeprowadzonym przez Platformę Enpulse, we współpracy z Nais, platformą do zarządzania benefitami, wzięło udział 1203 respondentów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i odczuciami na temat docenienia w swoich firmach.

Aż ponad 50 proc. Polaków nie czuje się docenianych w pracy

Według opublikowanego wcześniej przez Enpulse raportu „Zaangażowanie 2023”, docenianie i uznanie stało się bardzo ważnym aspektem motywowania pracowników, a co za tym idzie budowania zaangażowania. 72% ankietowanych twierdziło, że wyrażenie uznania na temat ich pracy przez bezpośredniego przełożonego jest dla nich ważne. Raport „Czy czujesz się doceniany?” z kolei ujawnia, że aż ponad 50 proc. Polaków nie czuje się docenianych w pracy.

– Z czego może to wynikać? Myślę, że możemy to łączyć bezpośrednio z kurczącymi się zasobami samych menedżerów, którzy zwyczajnie mają coraz mniej siły na realizacje swoich podstawowych zadań, a przecież do nich należy inspirowanie, przekazywanie feedbacku czy właśnie docenianie Menadżerowie w ostatnich latach musieli przeprowadzać swoich pracowników przez pandemię i jej następstwa, stawiając czoła sytuacjom, które wymagały od nich przywództwa pełnego empatii, a jednocześnie radzenia sobie z rosnącymi wymaganiami przy potencjalnie mniejszych zasobach. Wszystko przy rosnących wymaganiach i niewielkim uznaniu dla ich wysiłków. Ta niemożliwa do utrzymania sytuacja sprawiła, że wielu menadżerów borykało się z trudnościami. Tym największym jest wypalenie zawodowe liderów – komentuje Maja Gojtowska, konsultantka procesów HR, autorka bloga HR-owego Gojtowska.com.

Preferowane przez pracowników formy uznania, takie jak premie finansowe, często nie są im dostarczane w praktyce

Chociaż większość ankietowanych (72%) zdaje sobie sprawę z wartości swojego wkładu w sukcesy firmy, a aż 53% z nich wskazuje uznawanie pracy jako kluczowy element motywacyjny, nadal połowa z nich nie doświadcza tego w wystarczającym stopniu. To właśnie ta luka stanowi istotne wyzwanie, które wymaga natychmiastowych działań. Co ciekawe, preferowane przez pracowników formy uznania, takie jak premie finansowe, często nie są im dostarczane w praktyce. Niemal 1/3 respondentów przyznaje, że nie doświadcza w pracy żadnej formy uznania.

Intrygującym aspektem analizy są także różnice w postrzeganiu uznania w zależności od płci i wieku. Mężczyźni częściej zgłaszają brak uznania w pracy, podczas gdy osoby powyżej 60. roku życia częściej deklarują, że czują się docenione. To istotne spostrzeżenie sugeruje, że zarówno doświadczenie zawodowe, jak i życiowe, mogą wpływać na postrzeganie uznania w miejscu pracy.

Łatwiej okazać emocje i zadowolenie w realu niż poprzez ekran komputera

– Praca hybrydowa i mniejszy kontakt w realu być może jest przyczyną spadku ilości pracowników, którzy czują, że są doceniani. Łatwiej okazać emocje i zadowolenie w realu niż poprzez ekran komputera. A jeśli wyraźnie czują docenienie i zadowolenie ze strony pracodawcy, to są bardziej zaangażowani. W sumie nie wymaga to specjalnych nakładów finansowych, ale czasem pracodawcy o tym zapominają – komentuje Emilia Bartosiewicz Brożyna, red. naczelna portalu biznesowego LadyBusiness.pl, pomysłodawczyni plebiscytu dla kobiet biznesu Lady Business Awards.

Raport „Czy czujesz się doceniany?” pokazuje wyzwania polskiego rynku pracy i wskazuję na potrzebę bardziej indywidualnego podejścia do pracowników oraz skoncentrowania się na formach uznania, które są dla nich najbardziej wartościowe. Jest to istotne nie tylko dla dobrostanu pracowników, ale również dla długoterminowego sukcesu firmy.
Udostępnij: