Przejdź do treści

Debata w Tymbarku „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Fot. Fundacja Dorastaj z Nami

21 listopada br. w Tymbarku, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się debata z udziałem uczniów klas mundurowych. Spotkanie poświęcone było młodzieży, która w przyszłości chciałaby pełnić służbę publiczną.

Dyskusja, której partnerem głównym była firma Enea, dotyczyła przede wszystkim motywacji i życiowych wyborów młodych ludzi, a także wartości, które są dla nich najważniejsze. Była to także okazja do wymiany opinii na temat tego czym jest dzisiaj służba dla kraju, patriotyzm i bohaterstwo.

„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Debata była częścią projektu „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, który Fundacja Dorastaj z Nami zorganizowała wraz z Limanowskim Domem Kultury, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Spotkanie poprowadziła Iwona Mularczyk, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

Spotykamy się w listopadzie, miesiącu, który w naszej Ojczyźnie wyjątkowo kojarzy się z narodowym świętem

Otwierając spotkanie z młodzieżą prezes Fundacji Dorastaj z Nami Magdalena Pawlak, powiedziała: – Spotykamy się w listopadzie, miesiącu, który w naszej Ojczyźnie wyjątkowo kojarzy się z narodowym świętem, z niepodległością, z państwowością, z walką o wolność. Sądzę, że to jest świetna okazja aby dzisiaj, myśląc „Polska”, odpowiedzieć sobie wspólnie na kilka ważnych pytań. Bardzo chciałabym aby nasze dzisiejsze spotkanie stało się rozmową o sensie służby publicznej, o motywacjach i powodach, dla których także i Wy zdecydowaliście się ją pełnić. Jestem ciekawa Waszych planów na przyszłość, również Waszych obaw związanych z pełnieniem służby publicznej.

Pomagamy budować poczucie wspólnoty i etos służby na rzecz dobra wspólnego

Odczytano również słowa Joanny Mularczyk, Kierownika Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Enea: „To dla nas duża satysfakcja i radość, że razem z Fundacją Dorastaj z Nami mogliśmy zrealizować tę debatę. Cieszę się, że zaprosiliśmy do niej młodzież ze szkoły w Tymbarku by wsłuchać się w to, co młode pokolenie myśli na temat służby publicznej, patriotyzmu i pracy na rzecz ojczyzny. Wierzę głęboko, że razem z Fundacją Dorastaj z Nami pomagamy w ten sposób budować poczucie wspólnoty i etos służby na rzecz dobra wspólnego.”

Okazja do bardzo żywej i szczerej wymiany myśli

Dzięki młodzieży z klas mundurowych ze szkoły w Tymbarku, spotkanie stało się okazją do bardzo żywej i szczerej wymiany myśli.

– „Już samo noszenie munduru jest dumą i zobowiązaniem. Myślę, że wszyscy tutaj mamy tego wiadomość. Po zakończeniu liceum bardzo chciałabym kontynuować naukę w szkole oficerskiej, wiem na pewno, co chcę robić w życiu – mówiła jedna z uczennic 1 klasy.

„Mundur to zobowiązanie, nosimy na nim barwy narodowe, nie można ich splamić – dodał jej kolega.

Co dzisiaj oznacza słowo patriotyzm

Odpowiadając na pytanie co dzisiaj oznacza dla nich słowo patriotyzm, młodzi ludzie mówili: świadomość przynależności do Ojczyzny, wywieszanie flagi, uczenie się historii Polski, śpiewanie hymnu w postawie na baczność i dbanie o narodowe symbole.

Podsumowując spotkanie, Jolanta Dunikowska-Wszołek, nauczycielka ze szkoły w Tymbarku, powiedziała: – Dzięki fantastycznym nauczycielom oraz wyjątkowym uczniom, od 1999 roku jesteśmy autentyczną kuźnią kadr dla całego naszego regionu. Wielu absolwentów naszych klas mundurowych to dzisiaj pracownicy służb publicznych: wojskowi, policjanci, strażacy albo funkcjonariusze straży granicznej.

Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Niezwykłej debacie towarzyszyła ekspozycja wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” poświęconej pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

To byli ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla dobra innych, ich praca była służbą publiczną

Wystawa składa się z czarno-białych fotografii, na których uchwycone zostały szczęśliwe, rodzinne chwile. Rodzicielska miłość, na pozór nic nadzwyczajnego, kochający ojcowie i matki, a przy nich synowie i córki, uśmiechnięci, spokojni, mają siebie nawzajem… Dzisiaj, żadnego z tych rodziców już nie ma. To byli ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla dobra innych, ich praca była służbą publiczną. Strażacy, żołnierze, policjanci, ratownicy górscy… Oni zginęli. Ich dzieci zostały. To podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami.

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 12 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów oraz pracowników ochrony zdrowia walczących z COVID-19.

Od chwili powołania Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką niemal 300 dzieci

Głównym celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie ich edukacji. Od chwili powołania, Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką niemal 300 dzieci. Misją Fundacji jest także budowanie etosu służb publicznych. Jako organizator wystaw, kampanii społecznych i debat, Fundacja przybliża społeczeństwu pracę ludzi, którzy poświęcają swoje życie służbie innym.

Więcej o Fundacji: www.dorastajznami.org
Udostępnij: