Przejdź do treści

Działalność sezonowa a przepisy podatkowe

Fot. free-images.com

Działalność sezonowa to specyficzna forma przedsiębiorczości, która prowadzona jest przez ograniczony czas w roku, np. przez wakacje czy ferie zimowe. Sezonowi przedsiębiorcy dostosowują się do preferencji i zachowań klientów, wykorzystując tym samym okazję na dodatkowy zarobek.

– Jeśli w czasie wakacji chcemy otworzyć budkę z lodami czy goframi, to nie musimy rejestrować takiej działalności

Ekspertka z firmy inFakt tłumaczy, z jakimi konsekwencjami podatkowymi wiąże się działalność sezonowa oraz wyjaśnia, czy prowadząc ją, trzeba otwierać działalność gospodarczą. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą działalność sezonową lub chciałyby wykorzystać okazję na rozwinięcie swojego przyszłego biznesu, może okazać się praca w ramach działalności nierejestrowanej. Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. To rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz które w ramach tej działalności nie przekroczą miesięcznego limitu maksymalnych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, wynoszącego od lipca 2023 r. 2,7 tys. zł. – Jeśli w czasie wakacji chcemy otworzyć budkę z lodami czy goframi, to nie musimy rejestrować takiej działalności. Jeśli jednak zarabiamy ponad 2,7 tys. zł miesięcznie to musimy wpisać budkę do rejestru CEIDG. Mamy na to 7 dni od momentu przekroczenia progu dochodu  – tłumaczy Patrycja Gwizdek, specjalistka ds. podatkowych w firmie inFakt.

Obowiązki księgowe na działalności nierejestrowanej

Oprócz wpisu do CEIDG, po przekroczeniu limitu nowy przedsiębiorca musi także dopilnować dodatkowych formalności, tj. zgłoszenia działalności do ZUS-u lub ewentualnie rejestrację jako czynny podatnik VAT. Wciąż może jednak skorzystać z dodatkowych przywilejów finansowych np. preferencyjnych składek ZUS. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, co na etapie rozwijania biznesu może być dużym ułatwieniem finansowym, bo nie trzeba odprowadzać składek. Natomiast pomimo braku konieczności rejestrowania firmy działalność nierejestrowana wiąże się z kilkoma obowiązkami i formalnościami. Są to m.in. prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, przestrzeganie praw konsumentów, wystawianie faktury lub rachunku na życzenie kupującego oraz rozliczanie przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36. Warto wspomnieć, że w rozliczeniu rocznym w ramach działalności nierejestrowanej przedsiębiorca ma możliwość pomniejszyć uzyskany przychód o koszty poniesione w związku z zarobionymi środkami.

Jakie składki płaci przedsiębiorca sezonowy?

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi na start, która polega na płaceniu przez 6 miesięcy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przywilej dotyczy osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy oraz takich, które nie wykonują pracy dla swojego byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku. Po 6 miesiącach ulgi na start, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, czyli tzw. Małego ZUS, z którego może korzystać przez kolejne 24 miesiące. Od lipca 2023 r. Mały ZUS wynosi 341,72 zł. Dla porównania duży ZUS w 2023 r. wynosi 1418,48 zł. – Osoby, którym skończył się preferencyjny okres opłacania składek społecznych, mogą skorzystać z tzw. Małego ZUS Plus. Jest to możliwość opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców o przychodach, które nie przekraczają 120 tys. zł za poprzedni rok – wskazuje ekspertka.

Koniec wakacji i działalności

W ramach działalności sezonowej firma prowadzona jest jedynie przez kilka miesięcy. – Na pozostałą część roku, która nie przynosi zysków, przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, aktualizując swój wniosek w CEIDG. Działalność gospodarczą można zawiesić na dowolny czas, jednak nie krótszy niż 30 dni. Zawieszenie biznesu wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia – zwraca uwagę Patrycja Gwizdek.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że z dniem zawieszenia działalności traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, podczas zawieszenia działalności okres przysługującej ulgi w ZUS nadal upływa. W związku z tym do czasu korzystania z ulg wlicza się czas zawieszenia działalności.
Udostępnij: