Przejdź do treści

E-faktury – wielkie wyzwanie dla firm

Fot. gov.pl

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur budzi obawy przedsiębiorców. Chodzi m.in. o objęcie obowiązkiem elektronicznego fakturowania także firm, które nie mają w Polsce siedziby, system kar pieniężnych czy sposób postępowania w przypadku awarii systemu.

Wątpliwości związane z brzmieniem przepisów projektu ustawy muszą zostać wyjaśnione na etapie konsultacji społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Finansów liczne uwagi zgłoszone przez przedsiębiorców

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur. KSeF jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów służącym do wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur. Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Finansów liczne uwagi zgłoszone przez przedsiębiorców.

Obecnie wystawianie i przesyłanie faktur ustrukturyzowanych obowiązuje już w kilku krajach Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy (podatnicy podatku VAT) mogą stosować to rozwiązanie w ramach dobrowolności od stycznia 2022 r., natomiast od 2024 r. będą mieli taki obowiązek.

W projekcie przepisów wprowadzających KSeF, planuje się objąć tym obowiązkiem także podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby

– Wątpliwości budzi fakt, że pomimo iż w decyzji Rady Unii Europejskiej Polska otrzymała zgodę na odstępstwo od przepisów dyrektywy VAT i wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego fakturowania w odniesieniu do podatników VAT mających siedzibę na terytorium Polski, to w projekcie przepisów wprowadzających KSeF, planuje się objąć tym obowiązkiem także podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na gruncie przepisów dotyczących VAT pojęcia siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności posiadają odrębne definicje. W konsekwencji, z uwagi na fakt, iż w decyzji Rady nie wskazano wprost odniesienia do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w naszej ocenie nie ma podstaw do interpretacji rozszerzającej i objęcia obowiązkiem korzystania z KSeF, także podmiotów nie posiadających siedziby na terytorium Polski – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konieczne zapewnienie przedsiębiorcom w odpowiednim czasie informacji o problemach i terminach trwania awarii KSeF

Obawy przedsiębiorców związane są także z postępowaniem w przypadku awarii systemu. Doświadczenie pokazuje, że przy tak złożonych projektach, problem z dostępnością systemu będzie chlebem powszednim. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, podczas awarii KSeF podatnicy zobowiązani będą wystawiać faktury w formacie XML i dostarczać nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Następnie faktury te będą przekazywane do KSeF w ciągu siedmiu dni od przywrócenia działania systemu.

Zdaniem Lewiatana konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom w odpowiednim czasie informacji o problemach i terminach trwania awarii KSeF. Ważne będzie stworzenie specjalnego interfejsu komunikacyjnego w tym zakresie. Ponadto, należy zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przejście z awaryjnej procedury wystawiania faktur poza KSeF na wystawianie faktur bezpośrednio w KSeF np. w sytuacji, gdy awaria trwała krócej niż zakładano.

Dwubiegunowość w dacie wystawienia faktury może powodować niespójności dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego

Kolejną kwestią, która budzi ogromne zastrzeżenia przedsiębiorców jest data wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF. W praktyce mogą bowiem pojawić się rozbieżności pomiędzy datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej a datą wystawienia faktury powszechnie uznawaną w systemach finansowo-księgowych. Ta dwubiegunowość w dacie wystawienia faktury może powodować niespójności dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a tym samym wykazywanie faktur w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym, stosowanie nieprawidłowych kursów walut w przypadku kwot wyrażonych w  walucie obcej, a także niezgodność danych, które należy zawrzeć w pliku JPK_V7M.

Przepisy dają Ministrowi Finansów prawo do wyłączenia stosowania KSeF w określonych przypadkach

– Warto również zwrócić uwagę, że proponowane przepisy dają Ministrowi Finansów prawo do wyłączenia stosowania KSeF w określonych przypadkach ze względu na specyfikę działalności w drodze rozporządzenia. Brak projektu rozporządzenia, które doprecyzowywałoby, o jakie przypadki może chodzić, zwiększa obawy po stronie przedsiębiorców. Może bowiem okazać się, że część podatników niepotrzebnie poczyniła nakłady i rozpoczęła prace nad wdrożeniem KSeF.

Ministerstwo Finansów zdając sobie sprawę jak dużym przedsięwzięciem dla przedsiębiorców i administracji skarbowej jest wdrożenie KSeF, prowadzi dialog z biznesem i mamy nadzieję, że pojawiające się wątpliwości uda się uzgodnić i wyeliminować jeszcze w trakcie prac legislacyjnych – dodaje na zakończenie ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Udostępnij: