Przejdź do treści

Energetycy w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Fot. PGE

Cztery dobre praktyki PGE Polskiej Grupy Energetycznej zostały opublikowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”.

W tym roku odbyła się 22. edycja publikacji i po raz 9 z udziałem PGE. Raport to największy w Polsce coroczny przegląd inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju i ESG.

W tegorocznej edycji zaprezentowanych zostało 1046 dobrych praktyk, realizowanych przez 266 firm w całej Polsce

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największa cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 r. W tegorocznej edycji zaprezentowanych zostało 1046 dobrych praktyk, realizowanych przez 266 firm w całej Polsce. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy wyznaczyli limit wyłącznie pięciu dobrych praktyk zgłaszanych przez firmę. Nowością jest również to, że każdą ze zgłoszonych praktyk można było przyporządkować do poszczególnych ESRS (European Sustainability Reporting Standards) tj. standardów raportowania wprowadzonych, zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

W opublikowanym raporcie znalazły się cztery dobre praktyki realizowane przez Grupę PGE w 2023 roku. Do inicjatyw PGE, które zostały wyróżnione w publikacji należą: proekologiczne inicjatywy pracownicze, prosty język, projekt Energia Rytmu Natury, a także przywracanie wartości użytkowych terenom zdegradowanym.

Dobre praktyki PGE:

  1. Proekologiczne inicjatywy pracownicze

Kategoria: Środowisko; Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Projekt realizowany był w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, z Grupy PGE.  Jego celem było wdrożenie rozwiązania ograniczającego pylenie z obszaru nawęglania, które występowało w elektrociepłowni podczas wysokich temperatur i długotrwałych braków opadów. Niesprzyjające warunki pogodowe zakłócały pracę ładowarek, a podmuchy wiatru powodowały coraz większe zapylenie i stwarzały zagrożenie przeciwpożarowe, co w rezultacie szkodziło pracownikom i niosło ryzyko dla mieszkańców. W celu ograniczenia pylenia zastosowano rozwiązania umożliwiające zraszanie najbardziej narażonych obszarów podczas pracy ładowarki. Takie rozwiązanie jest elementem profilaktyki przeciwpożarowej, ułatwia gaszenie lub chłodzenie obszarów nawęglania, a także nie naraża zdrowia pracowników.

  1. Prosty język

Kategoria: Zagadnienia konsumenckie; Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 –  Mniej nierówności

PGE Obrót, spółka z Grupy PGE wdrożyła zasady prostego języka w dokumentacji przeznaczonej dla klientów spółki. Działania polegały na uproszczeniu części dokumentacji umownej, a także zastosowania w niej prostego języka, tak aby informacje przekazywane do klientów był przejrzyste, czytelne i łatwe do zrozumienia. Spółka w 2023 r. we współpracy z Pracownią Prostego Języka Uniwersytetu Wrocławskiego szkoliła swoich pracowników, aby docelowo stworzyć ambasadorów, którzy będą czuwać nad tym, aby wszystkie materiały przeznaczone dla klienta były napisane w sposób prosty i zrozumiały.

  1. Energia Rytmu Natury

Kategoria: Środowisko; Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, Cel 15 – Życie na lądzie

W 2023 r. w ramach autorskiego programu PGE „Energia Rytmu Natury” realizowane były działania z zakresu czynnej ochrony gatunków zagrożonych, a także bioróżnorodności, ochrony terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w 9 parkach narodowych. Od początku istnienia programu tj. od 2020 r. zrealizowano ponad 80 projektów edukacyjnych, 8 badań naukowych, blisko 30 projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, 8 projektów infrastrukturalnych, a także 4 instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo, została przygotowana i wydana publikacja „Spacerownika” tj. specjalnego przewodnika po parkach narodowych wspieranych przez PGE.

  1. Przywracanie wartości użytkowych terenom zdegradowanym

Kategoria: Środowisko; Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12– Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W procesie rekultywacji terenów zdegradowanych przetwarzane są materiały powydobywcze, co przyczynia się m.in. do eliminacji ryzyka samozapłonu takiego obszaru, odzyskania surowców, a także przywrócenia wartości użytkowej takiego terenu dla lokalnej społeczności.

Praktyka ta pozwala również na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, związanej z wydobyciem i zastosowaniem surowców naturalnych.
Udostępnij: