Przejdź do treści

Fajerwerki – nie taki diabeł straszny, jak go malują

Fot. WEI

7 grudnia, w Świetlicy Wolności w Warszawie odbyła się prezentacja najnowszego raportu WEI „Branża pirotechniczna w Polsce”.

W debacie wzięli udział Magdalena Rytel-Kuc – Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki, Dominik Jabłoński – firma Pyrotech, Jacek Kęsik – Grupa PSO, organizator pokazów pirotechnicznych, Szymon Witkowski – ekspert ZPP. Moderatorem spotkania był Piotr Palutkiewicz, wiceprezes WEI.

Wiele organizacji podnosi kwestię szkodliwości petard i ich wpływu szczególnie na zwierzęta

Fajerwerki są głęboko zakorzenione w tradycji naszego kraju. Towarzyszą nam nie tylko w okresie Nowego Roku, ale także przy okazji festiwali i ważnych uroczystości prywatnych. Wiążą się nierozłącznie ze świętowaniem ważnych chwil w naszym życiu. Wiele organizacji podnosi jednak kwestię szkodliwości petard i ich wpływu szczególnie na zwierzęta, natomiast Polacy, co ciekawe, coraz chętniej decydują się na zakup jeszcze bardziej kolorowych i efektownych materiałów (w Sylwestra 2019/2020 r. przeciętne gospodarstwo domowe wydało nawet 131 zł na zakup fajerwerków).

WEI postanowił przyjrzeć się znaczeniu branży pirotechnicznej pod kątem gospodarczym

Warsaw Enterprise Institute jako pierwsza instytucja w Polsce postanowiła przyjrzeć się znaczeniu tej branży pod kątem gospodarczym. W opublikowanym przy tej okazji raporcie zwraca także uwagę na regulacje prawne, jakie dotykają tej branży. Oczywiście WEI nie mógł pominąć też opinii społecznej, która jest podzielona, jeśli chodzi o kwestię korzystania z wyrobów pirotechnicznych w naszym kraju. W raporcie przytoczono wyniki badań przeprowadzonych przez polskie media, a także przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, które pokazują, jak procentowo rozkładają się opinie Polaków na ten temat.

Polskie normy prawne w odniesieniu do branży pirotechnicznej bardziej restrykcyjne niż minimalne wymogi określone w Dyrektywie unijnej

Branża pirotechniczna podlega ścisłej regulacji. Część produkcji i dystrybucji wymaga uzyskania stosownego pozwolenia ze strony władz publicznych bądź koncesji. Produkowane materiały pirotechniczne muszą spełnić szereg warunków dotyczących bezpieczeństwa. Polskie normy prawne są bardziej restrykcyjne niż minimalne wymogi określone w Dyrektywie unijnej. Oczywiście z uwagi na fakt, iż fajerwerki są materiałami wybuchowymi, istnieje konieczność spełnienia bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących sprzedaży ich osobom niepełnoletnim. Polscy producenci, importerzy i dystrybutorzy je spełniają, korzystając przy tym z najnowszych rozwiązań w zakresie nauki i techniki, co zapewnia, że oferowane przez nich produkty są bezpieczne.

Sprzedaż fajerwerków dla pracujących w branży pirotechnicznej podstawowym albo uzupełniającym źródłem dochodów

Wiele firm rodzinnych w Polsce (najczęściej są to małe przedsiębiorstwa) zajmuje się branżą pirotechniczną. Dla pracujących w niej osób sprzedaż fajerwerków to albo podstawowe, albo uzupełniające źródło dochodów, szczególnie w okresie poprzedzającym Nowy Rok. Firmy takie działają na lokalnych rynkach, na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących ze sobą gmin, czyli wpisują się w model biznesowy, który stosuje aż 1/3 podmiotów gospodarczych w naszym kraju.

Tematyka regulacji branży pirotechnicznej

W trakcie debaty WEI poruszył tematykę regulacji branży pirotechnicznej, a także omówił sytuację firm rodzinnych, które się nią zajmują.

Branża stanowi źródło utrzymania dla dziesiątek tysięcy pracowników i ich rodzin

Jak zaznaczyła Magdalena Rytel-Kuc: – Możemy być dumni z polskich przedsiębiorców branży pirotechnicznej. Każdego roku polskie firmy – w większości rodzinne, nieduże przedsiębiorstwa, działające lokalnie – tworzą dla polskiej gospodarki przychód rzędu 700 mln zł. Blisko 40 proc. tej kwoty stanowi eksport fajerwerków na inne rynki europejskie, gdzie nasi przedsiębiorcy cieszą się renomą i uznaniem klientów. Branża stanowi także źródło utrzymania dla dziesiątek tysięcy pracowników i ich rodzin w Polsce. Wszystkie dostępne legalnie na rynku fajerwerki muszą spełniać wysokie, wyśrubowane normy dotyczące bezpieczeństwa, składu chemicznego czy wpływu na środowisko. Branża prowadzi także działania edukacyjne i uświadamiające, tak by radość i zabawa, przejawem której od stuleci są fajerwerki nie zakłócała dobrostanu innych ludzi i środowiska naturalnego.

Debatę można obejrzeć, klikając w poniższy link: Facebook: https://www.facebook.com/warsawenterprise/videos/1180256469255560/; Youtube: https://youtu.be/j9IhexmUKlw
Link do raportu: https://wei.org.pl/2022/aktualnosci/admin/raport-branza-pirotechniczna-w-polsce/
Udostępnij: