Przejdź do treści

Firmy informatyczne dominują wśród zakładanych w Polsce białoruskich JDG

Fot. free-images.com

Od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r. obywatele Białorusi założyli w Polsce 11 716 jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). W samym 2022 r. w Polsce do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono 108 tys. Białorusinów (ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r.).

Dużą dynamikę powstawania w Polsce nowych białoruskich firm zaobserwowano w I połowie 2022 r.

Represyjna polityka w Białorusi i często związane z tym trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także perspektywa zamknięcia granicy polsko-białoruskiej spowodowały wzrost zainteresowania Białorusinów poszukiwaniem możliwości pracy za granicą oraz współpracy z firmami polskimi – napisał Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego 36/2023. Dużą dynamikę powstawania w Polsce nowych białoruskich firm zaobserwowano w I połowie 2022 r., a w kolejnych miesiącach utrzymywał się wysoki poziom zakładania nowych biznesów, sięgający średnio miesięcznie 740 JDG.

Białorusini to druga, po Ukraińcach, najliczniejsza grupa cudzoziemców, którzy w Polsce założyli własny biznes

W I połowie 2023 r. założono 4457 firm, co oznacza wzrost o 58 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. i stanowi 61 proc. białoruskich JDG powstałych w całym 2022 r. Niemal jedna czwarta (24 proc.) zagranicznych JDG zarejestrowanych w Polsce od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. Jest to druga, po Ukraińcach, najliczniejsza grupa cudzoziemców, którzy w Polsce założyli własny biznes. Ich liczebność i struktura branżowa mogą mieć istotny wpływ na procesy zachodzące w poszczególnych segmentach naszego rynku.

Wśród 7,9 tys. firm z sekcji Informacja i komunikacja zdecydowana większość zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem

Wśród białoruskich JDG zakładanych w Polsce w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2023, aż 66 proc. działa w informacji i komunikacji – wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wśród 7,9 tys. firm z sekcji Informacja i komunikacja zdecydowana większość (86 proc.) zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. Nieco częściej niż co dziesiąta białoruska firma w Polsce (11 proc.) prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną. Mniej firm (5 proc.) działa w budownictwie.

Struktura branżowa białoruskich JDG może sprzyjać uzupełnieniu brakujących w Polsce pracowników, szczególnie z wysokimi kompetencjami z zakresu IT. W tej sytuacji istotne jest wykorzystanie szansy, aby powstające w Polsce firmy białoruskie stały się czynnikiem sprzyjającym przyspieszeniu cyfryzacji polskich firm – stwierdza na zakończenie Tygodnik Gospodarczy PIE.
Udostępnij: