Przejdź do treści

Firmy MŚP potrzebują gwarancji de minimis

Fot. BGK

Gwarancje de minimis od ponad 10 lat wspierają polskich przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm. Pomagają im zarówno w czasie kryzysu, jak i stabilnej koniunktury gospodarczej.

Jak zaznacza Bank Gospodarstwa Krajowego udzielający takich gwarancji, MŚP, wśród ich zalet wymieniają: poprawę płynności finansowej, nowe i zachowane miejsca pracy, a także innowacyjne inwestycje. Do końca września br. 263 tys. firm zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę ponad 294,3 mld zł.

Gwarancje de minimis – opinie przedsiębiorców

Przedsiębiorcy szczególnie dobrze oceniają gwarancje de minimis w kontekście płynności finansowej, obrotów, pozycji rynkowej i zatrudnienia. Uważają produkt za łatwy w pozyskaniu i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom. Jak wynika z raportu BGK na temat efektów gwarancji de minimis, połowa przedsiębiorców, którzy pozyskali to wsparcie w 2022 roku, twierdzi, że nie uzyskałaby finansowania bez gwarancji. 91 proc. przedsiębiorców deklaruje gotowość, żeby polecać gwarancje innym MŚP.

– Przedsiębiorczość jest siłą napędową innowacji i postępu technologicznego, stanowi kluczowy element wzrostu konkurencyjności gospodarki. Nowe produkty i usługi dynamizują rynek i tym samym stymulują wzrost gospodarczy, co przekłada się na nowe miejsca pracy i dobrobyt społeczny. BGK wspiera przedsiębiorców na wielu płaszczyznach. Dzięki gwarancjom de minimis firmy mogą się rozwijać i wzmacniać swoją konkurencyjność. Skuteczność gwarancji potwierdzają zarówno wyniki corocznych badań, liczby, jak i opinie przedsiębiorców – w ciągu ponad 10 lat 263 tys. firm zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 294,3 mld zł – mówi Mateusz Olszak, dyr. programu Rozwój przedsiębiorczości w BGK.

Korzyści gospodarcze

Co czwartą złotówkę kredytu dla sektora MŚP zabezpieczają gwarancje de minimis. Ze względu na swoją skalę i zasięg są one bezkonkurencyjne na polskim rynku. W ciągu ostatniej dekady dzięki temu programowi firmom udało się zachować i utworzyć prawie 630 tys. miejsc pracy. Odbiorcy gwarancji BGK częściej niż inne firmy z sektora MŚP realizowali inwestycje. Przeznaczali środki na zakup budynków lub gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, a także inwestowali w projekty związane m.in. z cyfryzacją.

Zwiększony odsetek odbiorców gwarancji, jaki odnotowaliśmy w 2022 r. utrzymuje się do dziś

– Gwarancje de minimis przynoszą wymierne korzyści całej gospodarce. Potwierdzają to wyniki badań ,,Efekty programu gwarancji de minimis”, które od początku programu prowadzimy w Departamencie Badań i Analiz BGK. Zwiększony odsetek odbiorców gwarancji, jaki odnotowaliśmy w 2022 r. utrzymuje się do dziś. Są to przedsiębiorcy, którzy bez naszego wsparcia nie otrzymaliby finansowania lub otrzymaliby je na gorszych warunkach.

Ten wzrost popularności gwarancji wynika po części z preferencyjnych warunków udzielania gwarancji, które będą obowiązywać do końca 2023 r. – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.
Udostępnij: