Przejdź do treści

Firmy z optymizmem patrzą na swoją sytuację w najbliższym kwartale

Fot. free-images.com

Polskie firmy są świadome wyzwań gospodarczych i z umiarkowanym optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość.

Od początku 2024 r. w ramach badań Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) przedsiębiorcy byli pytani, jak ich zdaniem zmieni się ogólna sytuacja w firmie w najbliższych trzech miesiącach.

Pozytywnych zmian w firmie w czerwcu-sierpniu spodziewają się przede wszystkim mikrofirmy

W najnowszym odczycie MIK 25 proc. badanych spodziewa się poprawy sytuacji w swoich przedsiębiorstwach, podczas gdy 19 proc. obawia się pogorszenia. Pół roku temu firmy były bardziej pesymistyczne w swoich ocenach. W styczniu tylko 16 proc. spodziewało się w kolejnych trzech miesiącach poprawy swej sytuacji, a pogorszenia aż 25 proc. – napisały w Tygodniku Gospodarczym PIE nr 24/2024 ekspertki Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Katarzyna Zybertowicz i Katarzyna Dębkowska.

Ich zdaniem pozytywnych zmian w firmie w okresie czerwiec-sierpień spodziewają się przede wszystkim mikrofirmy – ponad 1/4 wskazań. Wśród przedstawicieli małych firm na korzystne zmiany w firmie liczy 22 proc., wśród średnich – 24 proc. Najmniej optymistycznie swą przyszłość widzą duże firmy. Tylko 20 proc. z nich spodziewa się poprawy, a aż 26 proc. uważa, że ich sytuacja pogorszy się. Dla porównania, pół roku temu tylko 18 proc. mikrofirm spodziewało się w najbliższych trzech miesiącach polepszenia swej sytuacji, a pogorszenia aż 27 proc. Jeśli chodzi o duże firmy, to styczniowe odpowiedzi na pytanie o ich przyszłość wskazywały taki sam odsetek oczekujących zarówno polepszenia, jak i pogorszenia (po 14 proc.).

Dość optymistycznie swoją przyszłość w trzech nadchodzących miesiącach widzą także firmy produkcyjne

W opinii ekspertek, w połowie roku najlepsze nastroje dotyczące najbliższej przyszłości firmy panują wśród przedstawicieli budownictwa – aż 1/3 spodziewa się poprawy sytuacji w firmie.

Jeszcze na początku roku wśród budowlańców tylko 18 proc. liczyło na pozytywne zmiany w firmach. Zapewne jest to efekt sezonu budowlanego. Dość optymistycznie swoją przyszłość w trzech nadchodzących miesiącach widzą także firmy produkcyjne – 27 proc. spodziewa się poprawy w firmie. W styczniu takie oczekiwania miało tylko 17 proc. Również wśród przedstawicieli handlu wzrósł nieco optymizm. W czerwcu pozytywnych zmian w firmie spodziewa się 23 proc., a w styczniu było to 17 proc.

1/3 przedstawicieli budownictwa liczy, że w okresie letnim nastąpi poprawa sytuacji w ich firmach

Ponadto 25 proc. przedsiębiorców oceniło w czerwcu, że sytuacja w firmie w najbliższych trzech miesiącach poprawi się, 19 proc. firm obawia się pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach, 1/3 przedstawicieli budownictwa liczy, że w okresie letnim nastąpi poprawa sytuacji w ich firmach.

Tymczasem w czerwcu tylko 6 proc. przedsiębiorców ma trudności z prognozowaniem swej najbliższej przyszłości. Natomiast na początku roku kłopot z tym miało 14 proc. Na dość mieszane nastroje wśród polskich przedsiębiorców co do przyszłości ich firm wpływa niepewność gospodarcza związana z globalnymi wydarzeniami oraz rosnące koszty prowadzenia biznesu.

Obecnie największe trudności w określeniu swojej przyszłej sytuacji mają firmy duże (8 proc.) oraz z branży TSL (11 proc.) – piszą na zakończenie Katarzyna Zybertowicz i Katarzyna Dębkowska.
Udostępnij: