Przejdź do treści

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023. Dzisiaj mamy do czynienia z prawdziwym „silver tsunami”

Fot. PAP/S. Leszczyński

„Srebrna gospodarka”, czyli sektor gospodarki skierowany na zaspokojenie potrzeb ludzi starszych, ale korzystający również z ich doświadczenia oraz siły nabywczej, nabiera coraz większego znaczenia. W Polsce 28 proc. społeczeństwa to seniorzy w wieku 60+.

Tylko w tym roku 450 tys. osób ukończy 60 lat, podczas gdy tych, które przekroczą barierę wieku 20 lat, będzie o 100 tys. mniej – napisała agencja PAP MediaRoom.

Pytanie brzmi, jak powinna rozwijać się gospodarka, żeby przyczyniała się nie do powiększania, ale niwelowania barier, które dotyczą osób starszych

– Idziemy w kierunku 14 milionów osób starszych w najbliższych 10 latach. To będzie 40 proc. społeczeństwa – olbrzymi potencjał i olbrzymia przyszłość, jeśli chodzi o rozwój „srebrnej gospodarki” – uważa Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO i Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, redaktor naczelny „Głosu Seniora”. – Wydaje mi się, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy „czujnie” podążają za klientami, tej okazji nie przegapią. Pytanie brzmi, jak powinna rozwijać się gospodarka, żeby przyczyniała się nie do powiększania, ale niwelowania barier, które dotyczą osób starszych. Patrzymy na gospodarkę senioralną z perspektywy zaspokojenia ich potrzeb – powiedziała Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Osób starszych, które nie będą mogły kupić ważnych dla nich usług, będzie coraz więcej

Fundacja Biedronki zajmuje się niesieniem pomocy osobom starszym i poprawą jakości ich życia. Koncentruje się na pomocy tym seniorom, którzy z różnych powodów są wykluczeni społecznie. – Osób starszych, które nie będą mogły kupić ważnych dla nich usług, będzie coraz więcej. Może to wynikać z ich niedostatecznych zasobów finansowych, ale także tego, że np. w małych miejscowościach dostępność usług jest mniejsza. Naszą troską jest więc takie wspieranie rozwoju „srebrnej gospodarki”, by była w stanie zaspokoić potrzeby także tych seniorów – mówi prezeska. Największe programy prowadzone przez Fundację dotyczą wsparcia finansowego seniorów. W październiku br. liczba osób, które otrzymują od Fundacji Biedronki karty, którymi można płacić za zakupy w sklepach tej sieci, sięgnie 16 tys. osób. Karty są zasilane co miesiąc stałą kwotą. – Wiemy z badań, że dzięki temu osoby te lepiej się odżywiają, są w stanie wykupić leki. Wsparcie finansowe jest ważne, ale karta pozwala także dotrzeć do konkretnych osób, poznać ich potrzeby, dlatego wchodzimy w partnerstwo z organizacjami, które rozwijają wolontariat i różne formy wsparcia, np. sąsiedzkiego – wyjaśnia prezeska Scheer.

Najnowszy projekt Fundacji „Danie Wspólnych Chwil” dotyczy walki z samotnością i angażuje Koła Gospodyń Wiejskich w organizowanie regularnych spotkań dla samotnych, starszych osób.

Z badań wynika, że stosunkowo mało, bo tylko ok. 28 proc. seniorów, korzysta z internetu

– Zmieniają się sami seniorzy. Dzisiejsi 60- i 70-latkowie to zupełnie inne osoby niż ich równolatkowie sprzed kilkunastu lat. Są bardziej świadomi swych potrzeb, mają zasobniejsze portfele. Wykluczenie cyfrowe występuje, ale z powodu pandemii doświadczenie cyfrowe osób starszych wzrosło – podkreśla prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyr. Instytutu Statystyki i Demografii SGH w Warszawie. Z badań wynika, że stosunkowo mało, bo tylko ok. 28 proc. seniorów, korzysta z internetu. Przemysław Mroczek, założyciel Fundacji SeniorApp, wyjaśnia, że skierowana do osób starszych platforma internetowa, dzięki której mogą zamówić potrzebną im pomoc, np. przy sprzątaniu, została zaprojektowana właśnie zgodnie z zaleceniami przyszłych użytkowników, czyli seniorów. – Zgodnie z tymi zaleceniami bardzo duży nacisk został położony na aspekt bezpieczeństwa, ważny dla seniorów – wyjaśnia Mroczek.

Program wsparcia PIT-0, skierowany do osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, zachęca przedsiębiorców do zatrudniania osób z doświadczeniem

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, zaznaczył, że program wsparcia PIT-0, skierowany do osób starszych, które chcą pozostać na rynku pracy, zachęca przedsiębiorców do zatrudniania osób z doświadczeniem. Tiberiu Andrioaiei, wiceprezydent Generalnego Związku Przemysłu Rumuńskiego (UGiR), zaznaczył, że podobny trend widoczny jest na rynku rumuńskim. – Seniorzy mają inne podejście do zmian systemowych niż młode pokolenia. Dzięki swoim doświadczeniom zawodowym są bardziej elastyczni, łatwo dostosowują się do nowych wymagań – zauważył. Paulina Braun, pomysłodawczyni i organizatorka startupu społecznego Dancing Międzypokoleniowy, dodaje, że jeszcze trzy lata temu liczba projektów skierowanych do osób starszych była relatywnie niewielka. – Dzisiaj mamy do czynienia z prawdziwym „silver tsunami” – zaznaczyła Braun.

Panel „Srebrna gospodarka – czy to dobry pomysł na biznes?” odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2023, które trwało 5-7 września.
Udostępnij: