Przejdź do treści

FRSE umożliwia poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej

Beata Skibińska; fot. Agencja Informacyjna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od trzech dekad wspiera działania na rzecz rozwoju i koordynuje międzynarodowe programy edukacyjne. O tym jak bardzo zmieniły się polskie szkoły i uczelnie odpowiada jedna z najbardziej doświadczonych pracownic FRSE. Agencja Informacyjna rozmawia z Beatą Skibińską – dyr. Biura Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Jak się rozpoczęła Pani współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji?

Tak naprawdę, nie musiałam decydować się na pracę. Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji przejęła zakres działań Biura Programów Międzynarodowych, jakie od 1990 r. istniało w Ministerstwie Edukacji Narodowej i które realizowało zadania stawiane przed jednostkami obsługującymi program TEMPUS (program bezzwrotnej pomocy dla szkolnictwa wyższego finansowany z funduszy PHARE). Dołączyłam do zespołu pracującego w Biurze Programów Międzynarodowych 1 kwietnia 1991 roku, a w chwili powstania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stałam się niejako „automatycznie” jej pracownikiem.

Na jakim stanowisku rozpoczęła Pani pracę w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji? I jak wyglądała ta, nie ukrywajmy, dość długa ścieżka kariery, a także czym zajmuje się Pani obecnie?

W 1991 r. rozpoczęłam pracę w Biurze ds. Programów Międzynarodowych jako starszy radca. Na samym początku zajmowałam się obsługą studentów i pracowników wyjeżdżających na indywidualne stypendia, potem powierzono mi pracę przy obsłudze wielostronnych projektów międzynarodowych, co wymagało m.in. współpracy z ekspertami zewnętrznymi oceniającymi wnioski, opracowywania wyników postępowań związanych z dofinasowaniem projektów czy informowania środowiska akademickiego o możliwościach oferowanych przez program. W moim pierwszym zakresie obowiązków znalazły się także takie zadania, jak: prowadzenie baz danych oraz zbieranie i opracowywanie informacji na temat polskiego systemu szkolnictwa.W roku 1998 rozpoczęłam moją, trwającą do dzisiaj przygodę z Erasmusem, który od roku 2014 nazywany jest Erasmusem+, ponieważ objął wszystkie sektory edukacji i wszystkie jej formy – formalną i poza formalną. Innymi słowy „wchłonął” inne programy edukacyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej, które przedtem były samodzielnymi inicjatywami. Oczywiście Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja ma jeszcze szerszy zasięg oddziaływania, bo jest „operatorem”, czyli instytucją zarządzającąwielu innych programów edukacyjnych oraz prowadzi działalność badawczą oraz wydawniczą i tym samym wspiera rozwój edukacji w Polsce.

Czyli zajmuje się Pani głównie szkolnictwem wyższym?

Tak, ja się zawsze zajmowałam szkolnictwem wyższym. I tu chciałabym dodać, że wspomniane programy międzynarodowe zaczęły się tworzyć właśnie w sektorze edukacji wyższej. Dopiero później zauważono potrzebę rozszerzenia tej inicjatywy na każdy z sektorów i w odniesieniu do każdej formy edukacji. Obecnie program Erasmus+ obejmuje wszystko to co w edukacji się dzieje i jest związane z umiędzynarodowieniem kształcenia.

30 lat to naprawdę sporo czasu, czy nie myślała Pani o zmianie pracy, a może branży?

Jestem, mówiąc kolokwialnie, typem pracusia. Żeby myśleć o zmianie to trzeba mieć czas na jej dokonanie. Z drugiej strony, bardzo przywiązuję się do miejsca, w którym jestem, do ludzi, do tego co jest mi znane i co lubię. Praca przy programach międzynarodowych sprawiała i do tej pory sprawia mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, że mogę pomagać tym, którzy we współpracy międzynarodowej widzą możliwości poprawy jakości kształcenia i jakości funkcjonowania szkół wyższych.

Jak z Pani perspektywy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zmieniała się na przestrzeni tych lat.

Zmiany były ogromne. W chwili kiedy powstawała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jej zespół tworzyło zaledwie kilkanaście osób, obecnie jesteśmy dużą instytucją. Zajmujemy się obsługą programów międzynarodowych, prowadzimy też działalność naukowo-badawczą. Jesteśmy liczącą się instytucją na arenie międzynarodowej – jesteśmy jedną z tych narodowych agencji, które zarządzają wszystkimi sektorami programu Erasmus+ i mają w tym spore doświadczenie. To sprawia, że inne narodowe agencje chętnie z nami współpracują i konsultują różne aspekty swojej działalności.

Jakie są najciekawsze lub może największe projekty, które realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji?

To jest pytanie, na które w zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ramach każdego sektora i każdego programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizuje dziesiątki lub nawet setki projektów. To czym się zajmujemy w ramach sektora szkolnictwa wyższego, niezależnie czy mówimy o roku 1993 czy 2023, polega na tym samym. Działamy po to, żeby pomóc uczelniom umiędzynarodawiać swoją działalność. Od zarania dziejów zajmujemy się tzw. mobilnością międzynarodową oraz realizacją edukacyjnych projektów międzynarodowych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji stara się, aby jak najwięcej uczelni mogło realizować wymianę studentów i pracowników, aby jak najwięcej osób zdobywało doświadczenie na uczelniach zagranicznych czy w zagranicznych przedsiębiorstwach. To samo dotyczy studentów, którzy w ramach programu Erasmus+ przyjeżdżają do Polski, wybierając ją jako miejsce studiowania czy odbycia stażu powiązanego z kierunkiem studiów, a także pracowników chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne na polskich uczelniach lub uczestniczyć w szkoleniach.

Jaki program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez te wszystkie lata, był lub jest dla Pani kluczowy?

Każdy program, który realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest potrzebny i niesie ze sobą wiele korzyści dla państw, które w nim uczestniczą. Kluczowy zawsze będzie program Erasmus, ale osobiście jestem zachwycona ideą jaką wypromował i wprowadził do europejskiego szkolnictwa wyższego program Erasmus Mundus. Program ten funkcjonuje od 2003 roku, czyli od 20 lat. W tej chwili został włączony jako jeden z elementów programu Erasmus+ i promujeideę tzw. wspólnych studiów. To bardzo ciekawa propozycja dla obywateli całego świata. Przygotowanie tej wyjątkowej oferty dydaktycznejwymaga współpracy minimum trzech uczelni z trzech różnych krajów – najpierw w celu przygotowania, a potem w celu realizowania programu studiów, który jedna uczelnia samodzielnie nie byłaby w stanie zrealizować. Bardzo bym sobie życzyła, żeby jak najwięcej polskich uczelni uczestniczyło wtakich projektach.

Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem do studiowania dla obcokrajowców?

Beata Skibińska: Studenci zza granicy bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski na studia. Jakość kształcenia jest na wysokim poziomie, a Polska jest państwem coraz bardziej otwartym. Kolejnym atutem są, wydaje mi się, jeszcze w miarę atrakcyjne koszty życia.

Jakie państwa wybierają najczęściej polscy studenci?

Ostatnio jest to południe Europy. Na początku działalności programu to były Niemcy i Wlk. Brytania, która w tej chwili nie jest już pełnoprawnym uczestnikiem programu czy Francja. Trzeba pamiętać, że możliwości wyjazdowe są uzależnione od tego jaka jest oferta wyjazdowa w uczelni macierzystej studenta lub pracownika oraz od liczby uczelni w danym państwie docelowym.

W jaki sposób Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zmieniła polski system edukacji oraz polskie uczelnie? Czy te szanse, które otrzymano zostały wykorzystane?

Szanse zostały i nadal są wykorzystywane. W Polsce mamy bardzo wiele uczelni wyższych, bo ponad 300. Nie wszystkie uczestniczą w programie Erasmus, a moim zdaniem stwarza on naprawdę duże możliwości dla uczelni, aby aktywnie uczestniczyć na arenie międzynarodowej. Istotnym jest to, że sam akces do programu Erasmus+ i uzyskanie tzw. Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nie jest skomplikowaną procedurą, ale wymaga przestrzegania przez uczelnię określonego sposobu postępowania opisanego w treści Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Jakie kroki musi podjąć uczelnia i jakie warunki spełnić, żeby brać udział w programie Erasmus?

Uczelnia musi działać zgodnie z przepisami krajowego prawa o szkolnictwie wyższym. Musi być wpisana do rejestru szkół wyższych prowadzonego przez właściwy resort. Taka placówka powinna dobrze kształcić, być otwarta na potrzeby studentów i pracowników zagranicznych oraz przestrzegać wymaganych w programie standardów jakości. Moim zdaniem, jeśli uczelnia ma w swojej misji zadeklarowaną gotowość do współpracy międzynarodowej, posiada odpowiednie procedury wewnętrzne, to nie powinna mieć problemów w dołączeniu do uczelni posiadających Kartę Erasmusa. Program Erasmus+ jest dostępny dla wszystkich, wymaga określonych standardów postępowania i zaangażowania, ale nieroztropnością byłoby nie korzystać z jego możliwości.

Z jakich państw przyjeżdża do Polski najwięcej studentów?

Ostatnimi laty Polska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży z Turcji. Jak rozpoczynaliśmy, przyjeżdżało najwięcej studentów z Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii. Ale, jak już wspominałam, jest to powiązane z wielkością danego państwa, jego populacją, liczbą szkół wyższych aktywnie uczestniczących w programie Erasmus+.

Udostępnij: