Przejdź do treści

Fundacja FAPA o OZE dla wszystkich

Fot. free-images.com/Pixabay

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej przeprowadziła projekt „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”.

W ramach tego przedsięwzięcia przedstawiciele Fundacji przez kilka ostatnich miesięcy zachęcali lokalne społeczności do inwestycji w OZE. Tłumaczyli, przekonywali i rozwiewali mity – napisała Agencja Informacyjna.

OZE – źródła niewyczerpane, mniej uciążliwe dla środowiska, a przede wszystkim bezpieczne i wydajne

– Surowce kopalniane, takie jak węgiel czy ropa, to zasoby, które są na wyczerpaniu. Zgodnie z założeniami naukowców ropa naftowa wystarczy światu jeszcze przez niespełna 40 lat, do ok. 2060 r. zaś węgiel do ok. 2130 r. Obecnie największe złoża tych surowców znajdują się w granicach takich państw Wenezuela, Iran czy Rosja, które są wątpliwymi partnerami w biznesie, i tak jak ma to miejsce w przypadku Rosjan, mogą wykorzystywać handel surowcami do celów politycznych – wyjaśniał dr hab. Piotr Gołasa z SGGW w Warszawie, podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez Fundację FAPA. To jeden z ważniejszych argumentów, które przemawiają za promowaniem OZE. To źródła, które są niewyczerpane, mniej uciążliwe dla środowiska, a przede wszystkim bezpieczne i wydajne.

Pod koniec czerwca 2022 roku w Obrzycku odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Fundację i partnerów naukowych: Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii Finansów SGGW w Warszawie.

Uwarunkowania produkcji i korzystania z OZE przedstawione szerokiemu gronu odbiorców

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki oraz reprezentanci samorządu terytorialnego, którzy dyskutowali o możliwościach realnego wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz ich upowszechniania wśród społeczności zamieszkujących zarówno tereny wiejskie, jak i miejskie aglomeracje. Jak uznali organizatorzy konferencji, najważniejszym celem wydarzenia było przedstawienie problemu ekonomicznego, prawnego i społecznego uwarunkowań produkcji i korzystania z OZE szerokiemu gronu odbiorców: naukowcom i przedstawicielom samorządów.

Inwestycje w OZE potrzebne, ale powinny być prowadzone z rozmysłem

Już w lipcu 2022 r. zorganizowano kolejne spotkanie. Tym razem Fundacja FAPA zaprosiła właścicieli gospodarstw rolnych do działającej w Chotyczach na Mazowszu biogazowni rolniczej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że inwestycje w odnawialne źródła energii są potrzebne, ale powinny być prowadzone z rozmysłem. Rolnicy zwrócili uwagę, że Polska jest dziś nastawiona głównie na pozyskiwanie energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych, co nie do końca sprawdza się w szerokości geograficznej, w której znajduje się Polska. Skuteczność wiatraków na morzu wynosi ok. 60 proc., ale już na polach ich wydajność spada do 30 proc. W przypadku fotowoltaiki skuteczność paneli słonecznych również jest uwarunkowana geograficznie.

– Bezpośredni dostęp do słońca jest w Polsce ograniczony, dodatkowo, np. w czasie zimy, wystarczy że poprószy śnieg i panele przestają działać – wyjaśniał wtedy Henryk Wysocki  – rolnik z pow. siedleckiego.

Jednym z rozwiązań biogazownie rolnicze

Jednym z rozwiązań, które wydają się być idealne pod względem klimatu i uwarunkowań geograficznych dla Polski, są właśnie biogazownie rolnicze.

– To samowystarczające obiekty, które produkują biogaz z odpadów organicznych, poubojowych, czy z roślinnej biomasy, której nie brakuje na polskich polach – przekonywał Henryk Ignaciuk – właściciel biogazowni w Chotyczach.

Inwentaryzacja potrzeb w oparciu o dotychczasowe doświadczenia samorządowców związane z OZE

W kolejnych miesiącach przedstawiciele Fundacji spotykali się z przedstawicielami lokalnych samorządów, władz powiatów i podległych im gmin. Na spotkaniach, które miały formę paneli dyskusyjnych, przedstawiano idee i narzędzia, z których mogą korzystać lokalne społeczności w inicjatywach tworzenia źródeł energii odnawialnej. Spotkania, które odbyły się m.in. w Białej-Podlaskiej, Parczewie oraz w Kosutach, miały na celu inwentaryzacje potrzeb w oparciu o dotychczasowe doświadczenia samorządowców związane z OZE.

Kolejnym projektem, który został zrealizowany przez Fundację FAPA, był konkursu dla uczniów szkół średnich. Jego celem było przedstawienie własnego pomysłu w zakresie rozwoju i wykorzystania OZE. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w województwie mazowieckim i lubelskim.

Zwrócenie uwagi młodych ludzi na korzyści związane z wykorzystywaniem OZE

Celem konkursu zorganizowanego przez Fundację FAPA było zwrócenie uwagi młodych ludzi na korzyści związane z wykorzystywaniem OZE. Głównymi założeniami konkursu była promocja i upowszechnianie wiedzy na ten temat, a także ochrony środowiska oraz umożliwienie młodzieży zaprezentowanie swoich pomysłów na rozwój i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w swoim najbliższym otoczeniu. Zadaniem uczestników był przedstawienie pomysłu, np. produktu lub usługi, w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

„Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”

Jednym z ważniejszych projektów Fundacji FAPA, które udało się zrealizować, było wydanie publikacji pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”. Wydawnictwo stanowi kompendium wiedzy na temat OZE. Autorzy podręcznika wyjaśniają w niej mechanizmy funkcjonujące w obszarze OZE, z uwzględnieniem problematyki prawnej, ekonomicznej, technologicznej oraz środowiskowej.

W podręczniku „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo” omówiono wszystkie zagadnienia wskazywane jako bariery rozwoju OZE: prawne, ekonomiczne i społeczne, a ponieważ publikacja kierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego i ich pracowników, szeroko omówiono rolę samorządu w procesie inwestycyjnym, sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych czy narzędzia zachęcania społeczności lokalnych do inwestycji w OZE.

Im więcej małych zmian tym bardziej spektakularny efekt możemy uzyskać

– Każda najmniejsza inwestycja w OZE, każda przydomowa biogazownia czy kolejny panel słoneczny na domowym dachu stanowi pozywaną zmianę. A im więcej małych zmian tym bardziej spektakularny efekt możemy uzyskać. I właśnie dlatego koncentrujemy się na tych „pojedynczych dachach” i ich właścicielach – twierdzi Piotr Gołasa.

Fundacja FAPA Polska Izba bankowości Spółdzielczej powstała z połączenia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z Fundacją Polska Izba Bankowości Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie. Celami organizacji są wspieranie rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej; wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz sektorów związanych z rolnictwem, w tym rybołówstwa, rybactwa i leśnictwa; wspieranie wdrażania programów zagranicznej i unijnej pomocy kierowanej do rolnictwa i sektorów z nimi związanych.
Udostępnij: