Przejdź do treści

II Kongres ESG – wpływ wojny w Ukrainie na realizację strategii ESG

Panel "„Strategie ESG a wojna w Ukrainie - czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju”; fot. Instytut ESG

Wojna uwypukliła kwestie społeczne w realizacji strategii ESG oraz skróciła perspektywy zielonej transformacji.

Panel: „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju”

Traktowanie raportowania pozafinansowego minimalistycznie może skazać na biznesową porażkę, firmy powinny wejść strategicznie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, monitorowanie zagadnień ESG obejmie też firmy nie objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego – to tylko niektóre rekomendacje dotyczące uwzględniania wpływu wojny na świat biznesu, które powstały podczas głównego panelu „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” II Kongresu ESG odbywającego się pod hasłem: „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

W panelu „Strategie ESG a wojna w Ukrainie – czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju” wzięli udział:

  • Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawców RP
  • Marcin Obroniecki – prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
  • Ilona Pieczyńska-Czerny – radca prawny, dyr. w PwC Polska
  • Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska
  • Anna Grabowska – wiceprezeska ds. strategii konsumenckich w Grupie Żabka

Wyniki analizy „Medialność ESG. Raport 2020-2022”

Panelową debatę poprzedziło wprowadzające wystąpienie Sebastiana Bykowskiego, prezesa PSMM Monitoring & More, który zaprezentował wyniki analizy „Medialność ESG. Raport 2020-2022”. Bykowski stwierdził m.in., że wnioski z analizy świetnie podsumowuje wypowiedź Aleksandry Stanek-Kowalczyk z SGH. Zauważyła ona, że firmy są niegotowe do publikacji raportów niefinansowych, ale nie z winy ich samych, tylko przede wszystkim z winy rynku, myślącego przez pryzmat na przykład śladu węglowego, a nie strategicznego podejścia do zarządzania obszarem środowiskowym.

W ciągu ostatnich trzech lat zainteresowanie ESG wzrosło ponad 8,5-krotnie

Bykowski zwrócił też uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat zainteresowanie ESG wzrosło ponad 8,5-krotnie. Jedynym momentem, w którym wzrostowy trend trochę wyhamował, był wybuch wojny. Jak stwierdził, po jej wybuchu decydenci i eksperci nabrali przekonania o konieczności skrócenia perspektywy realizacji założeń ESG. Podkreślił, że z punktu widzenia biznesowego jednym z ważniejszych wątków jest rola dostawców w łańcuchach dostaw. Kwestia ta zaczyna uświadamiać wielu przedsiębiorcom, że nawet jeśli w perspektywie 2025 – 2027 nie dotknie ich obowiązek raportowania czynników pozafinansowych, to główni partnerzy będą od nich wymagać monitorowania zagadnień ESG.

W środowisku przedsiębiorców zrozumienie czym jest ESG coraz widoczniejsze

– Zrozumienie czym jest ESG, kształtują media. W środowisku przedsiębiorców to zrozumienie jest coraz widoczniejsze, bo media o charakterze ekonomiczno-finansowym prowadzą narrację dotyczącą ESG. Media ogólnoinformacyjne są na drugiej pozycji. W mediach społecznościowych głównym nośnikiem informacji o ESG są same firmy – mówił Bykowski.

Cały raport dostępny jest pod linkiem:  https://psmm.pl/wp-content/uploads/2023/01/medialnos-esg-raport-2020-2022.pdf

Grabowska, Grupa Żabka: Grupa realizuje kompleksową Strategię Odpowiedzialności

Anna Grabowska, wiceprezeska ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka podkreśliła, że Grupa realizuje kompleksową Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową organizacji.

W obliczu trwającej za naszą wschodnią granicą wojny, innego wymiaru nabrały zielone źródła energii

– Wojna w Ukrainie wzmocniła co najmniej trzy obszary działania spółek. Przede wszystkim obszar społeczny, dotyczący mocnego zainteresowania relacjami, zaangażowaniem pracowników i odpowiedzialności za nich. Było to pochodną wolontariatu. Dlatego też w Żabce dokonaliśmy oceny m.in. tego, jakie bezpieczeństwo zapewniamy swoim pracownikom. W obliczu ograniczonych lub całkowicie zerwanych łańcuchów dostaw drugim obszarem, który w tym trudnym okresie stał się niezwykle istotny, była ocena tego, jak gospodarujemy surowcami i jak zapobiegamy marnowaniu żywności. Kluczowa stała się także transformacja energetyczna. W obliczu trwającej za naszą wschodnią granicą wojny, innego wymiaru nabrały zielone źródła energii. Aktualnie korzystanie z nich to nie tylko kwestia troski o środowisko naturalne, to także część strategii biznesowej. Uniezależnienie się od surowców kopalnych nie tylko ogranicza wzrost kosztów, ale jest gwarancją bezpieczeństwa – zaznaczyła Grabowska.

Jak zauważyła, konsumenci mają bardzo różne podejście do ESG. Zarazem niekoniecznie są gotowi więcej płacić za produkty ekologiczne.

W obliczu kryzysu humanitarnego przekazaliśmy pomoc o wartości 47 mln zł

Na wyzwania jakie postawiła przed firmami wojna wskazała Aleksandra Robaszkiewicz – Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska. – Nie zatrzymaliśmy się w swych działaniach ESG, jednak wojna ogromnie utrudnia realizację działań w zakresie ochrony środowiska, ponieważ niesienie pomocy humanitarnej wymaga wzmocnienia zasobów. W obliczu kryzysu humanitarnego całym zespołem, bardzo dużym wysiłkiem, przekazaliśmy pomoc o wartości 47 mln zł – wyjaśniała. – Wcześniej biznes nie zajmował się takimi tematami. Promowaliśmy zrównoważoną konsumpcję, produkcję, zdrowe żywienie. To nadal jest bardzo istotne i kontynuujemy wysiłki w tym obszarze, ale w związku z wojną musieliśmy się cofnąć i zająć technicznym organizowaniem łańcuchów dostaw, pomocy humanitarnej, co wymagało angażowania się na terenie całej Europy – mówiła Robaszkiewicz.

Przedstawicielka Lidl Polska podkreśliła, że obecnie firma swoją rolę upatruje w oferowaniu wartościowych miejsc pracy. W zespole Lidl Polska jest około 500 osób dotkniętych uchodźstwem.

Firmy są w stanie przeprowadzić raportowanie własnymi siłami

Ilona Pieczyńska-Czerny z PwC Polska stwierdziła, że firmy są w stanie przeprowadzić raportowanie własnymi siłami. Natomiast to co może i powinno martwić przedsiębiorców, to kwestia przejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, dostosowania firmy do tego, aby były generowane jak najmniejsze emisje, wykorzystanie nowych technologii i przejścia, na ile to możliwe, na energetykę odnawialną. – Nasze rodzime firmy eksportują około 70 proc. produkcji. I tu też widać, jak istotne jest obniżanie przez nie emisji, bo za chwilę – i to już się zdarza – są pytania i wręcz oczekiwanie, że za kilka lat dojdzie do obniżenia przez firmę emisji o kilkadziesiąt proc. Jeśli firmy nie będą w stanie obniżyć emisji, wypadną z łańcucha wartości albo bardzo trudno im będzie zostać na rynku. W związku z tym stracą przewagę konkurencyjną. Stąd firmy powinny przygotować strategię zrównoważonego rozwoju – podkreśliła.

Problem ESG jako jeden z najważniejszych tematów dla świata biznesu

Kamil Sobolewski przypomniał, że w Polsce jest 2,6 mln przedsiębiorstw, z tego 2,5 mln to są małe i średnie firmy. Pracodawcy RP rozpoznali problem ESG jako jeden z najważniejszych tematów dla świata biznesu. Zwrócił uwagę, że jeśli jedna firma raportuje w zakresie zrównoważonego rozwoju, to szereg jej dostawców, odbiorców i klientów, to odczuje.

– Sztuka polega na tym, aby w nowym środowisku konkurencyjnym wykorzystać zachodzącą zmianę jako szansę a nie zagrożenie. Firmy które uczynią kwestie ESG jądrem swojego biznesu, wygrają walkę konkurencyjną. Firmy które odczują to jako ciężki obowiązek któremu trzeba sprostać w minimalnie konieczny sposób, przegrają – podkreślił Sobolewski.

Niektóre firmy spełniają cele klimatyczne a jednocześnie czasem unikają płacenia podatków

Według prezesa Marcina Obronieckiego z PANA, jeżeli idea ESG ma nieść jakąś zmianę, to należałoby sobie ją tłumaczyć jako dbałość o dobro wspólne. – Mam duży dysonans kiedy widzę, że niektóre firmy spełniają cele klimatyczne a jednocześnie czasem unikają płacenia podatków – oznajmił.  W opinii prezesa Obronieckiego, jeżeli idea ESG ma mieć powodzenie, to trzeba umieć krytycznie spojrzeć na jej realizację. Na przykład niedawno pokazały się badania z których wynika, że europejskie fundusze inwestycyjne oferujące klientom bardzo zielone fundusze, posiadają też inwestycje sprzeczne z celami klimatycznymi. Zdaniem prezesa ESG przetrwa kwestie związane z wojną, jeżeli będziemy potrafili przedefiniować pewne kwestie, na przykład inwestowania w przemysł zbrojeniowy – tu niektóre instytucje finansowe już trochę zmienią swoją optykę. Jego zdaniem, kluczowym czynnikiem dla wiarygodności raportów pozafinansowych będzie obowiązek ich audytowania.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że w perspektywie 10 lat co drugie euro czy też co drugi złoty może być wydane w obszarze ESG.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu

Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”

Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith

Partnerami wspierającymi są: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, Polfrost Internationale Spedition i firma Tarczyński

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Agencja Informacyjna, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko

Udostępnij: