Przejdź do treści

Instytut Staszica: saszetki nikotynowe powinny zostać opodatkowane i objęte regulacjami prawnymi

Fot. wikipedia

Beztytoniowe woreczki nikotynowe są wyrobami stanowiącymi alternatywę dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, w związku z czym zasadne jest uregulowanie ich statusu prawnego oraz objęcie tych wyrobów reżimem ustawy o podatku akcyzowym – twierdzi w swoim stanowisku Instytut Staszica.

Należy wziąć pod uwagę regulacje wprowadzone  np. w Czechach, Danii, Estonii, Słowacji czy Szwecji

Jak podkreślają eksperci IS, w pełni zasadny jest postulat skorzystania z doświadczenia legislacyjnego innych państw członkowskich UE, w zakresie w jakim uregulowały one status prawny beztytoniowych woreczków nikotynowych. W tym celu wg autorów analizy należy wziąć pod uwagę regulacje wprowadzone  np. w Czechach, Danii, Estonii, Słowacji czy Szwecji.

Wprowadzone powinny zostać także regulacje ograniczające maksymalną zawartość nikotyny w tych wyrobach

„Co istotne,  analiza regulacji innych państw członkowskich UE, prowadzi do konkluzji, iż w również  w Polsce sprzedaż saszetek nikotynowych powinna zostać ograniczona wyłącznie do konsumentów powyżej 18. roku życia. Wprowadzone powinny zostać także regulacje ograniczające maksymalną zawartość nikotyny w tych wyrobach, jak również precyzujące wymogi w zakresie opakowań jednostkowych, w tym m.in. zamieszczania ostrzeżeń zdrowotnych oraz wskazania składników” – czytamy w opracowaniu.

Niezbędne jest jednoczesne zapewnienie skutecznych i sprawdzonych mechanizmów nadzoru i kontroli nad legalnością produkcji i dystrybucji takich wyrobów w Polsce

Autorzy opracowania podkreślili, że dokonując określenia kluczowych elementów konstrukcji opodatkowania, niezbędne jest jednoczesne zapewnienie skutecznych i sprawdzonych mechanizmów nadzoru i kontroli nad legalnością produkcji i dystrybucji takich wyrobów w Polsce. Mimo iż unijne przepisy akcyzowe, nie traktują beztytoniowych woreczków nikotynowych jako wyrobu akcyzowego, część państw UE nałożyła na przedmiotowe wyroby podatek akcyzowy. Do państw tych należą m.in. np. Dania, Estonia, Szwecja, Węgry. W zdecydowanej większości państw, na wyroby te nałożony został podatek akcyzowy na zasadach analogicznych do tych, które dotyczą wyrobów tytoniowych, w tym należy wskazać m.in. na obowiązek produkcji w składzie podatkowych czy nakładania znaków akcyzy.

Pełna treść analizy:
https://www.instytutstaszica.org/recipes-4/-analiza-instytutu-staszica%2C-po%C5%9Bwi%C4%99cona-konieczno%C5%9Bci-uregulowania-statusu-prawnego-wyrobu-w-polsce
Udostępnij: