piątek, 20 maj 2016 10:45

13 dobrych praktyk w Raporcie FOB

Napisane przez
13 dobrych praktyk w Raporcie FOB fot. Grupa Lotos

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz istotniejsza dla firm działających w Polsce. Z roku na rok wzrasta liczba realizowanych w tym zakresie praktyk, co potwierdza tegoroczna odsłona Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, do której zgłoszono największą jak dotąd liczbę działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Wśród nich znalazły się inicjatywy realizowane na Pomorzu, w tym przez Grupę Lotos - partnera regionalnego ogłoszenia Raportu.

- Regionalne spotkanie to zawsze dobra okazja do kontaktu z lokalną społecznością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób różni interesariusze zyskują dostęp do informacji o aktywności działających na ich terenie firm, mogą z przedstawicielami biznesu bezpośrednio porozmawiać o wyzwaniach i problemach regionu, dowiedzieć się więcej o dotyczących ich programach. Firma z kolei rozwija dialog z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, co dla organizacji odpowiedzialnych społecznie jest zawsze szczególnie ważne - mówi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Lotos jako partner strategiczny FOB od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji Forum. Tak duża liczba zakwalifikowanych dobrych praktyk Lotosu utwierdza w przekonaniu, że przyjęta przez nas polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zmierza w dobrym kierunku. Pozwala nam to kształtować dobrą pozycję firmy i wspiera budowę przewagi konkurencyjnej na rynku - podsumowuje Jowita Twardowska, wicedyrektor generalna ds. korporacyjnych, dyr. ds. komunikacji i CSR w firmie.

Podczas regionalnego ogłoszenia Raportu w Gdańsku Grupa LOTOS zaprezentowała realizowane przez firmę, wybrane praktyki CSR. Wśród nich znalazły się: Fundusz grantowy w ramach Forum Inicjowania Rozwoju, Kampania „Pomaganie przez tankowanie”, Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników „Wsparcie na starcie” czy Projekt „Rusz się z Lotos Running Team” to tylko niektóre z 13 przykładów dobrych praktyk Lotosu zapisanych w Raporcie FOB, które przybliżone zostały podczas wydarzenia.

Łącznie do Raportu zgłosiło swoje praktyki 137 firm, a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP. Raport stanowi przegląd odpowiedzialnego biznesu pod względem sektorowym ale również branżowym. Grupuje dobre praktyki według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Najwięcej praktyk w tegorocznej edycji Raportu zawierają obszary „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę